DEBAT:

Politikernes svar om folkeskolen

Af Marianne Lindholdt, lærernes tillidsrepræsentant, Kærvej 8, Allerød:
I anledning af Kommunalvalget den 21. november 2017 har Allerød-Hørsholm Lærerforening stillet en række spørgsmål om folkeskolen til de lokale politiske partier. Grundlaget for spørgsmålene har været, at der i forbindelse med skolereformen er blevet pålagt lærerne en væsentlig større undervisningsforpligtelse, at eleverne har fået udvidet deres skoledag, og at flere elever skal inkluderes i normalundervisningen. Samtidig har Hørsholm Kommune sparet mange penge på skoleområdet i den seneste kommunalbestyrelsesperiode.
Ser vi på undervisningstallet som lærerne læser, ligger vi over gennemsnittet, når vi sammenligner os med nabokommunerne.
Er det godt nok? Jo mere undervisning læreren skal læse, jo mindre tid er der til det øvrige arbejde, så som skole/hjemsamarbejdet, samarbejdet omkring vore inklusionselever, forberede og efterbehandle anderledes undervisning, som reformen foreskriver.
Vi må konstatere, at der er stor forskel på, hvordan politikkere ser på den arbejdsmængde, lærerne har.
Flere partier nævner vores flygtningeelever i deres svar, som endnu en ny arbejdsmængde til lærerne. Her er Allerød-Hørsholm Lærerforening enige. Det er endnu en inkluderende opgave at varetage. At inklusion er en blivende opgave i folkeskolen, er vi enig i. Men som flere af partierne også svarer, så skal der være ressourcer i skolen til at inkludere de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed.
Vi ser med glæde på, at der er stor enighed om, at vores klassestørrelse højst må være på 24 elever, og at skoledagen er blevet lidt for lang.
Ligeledes er der også stor enighed om, at der ikke skal spares, snarere tilføres flere midler til skolerne.
Med de svar som partierne har givet, ser vi frem til et godt og konstruktivt samarbejde i næste valgperiode.
Spørgsmål og svar kan findes på vores hjemmeside: www.dlfkreds29.dk

Publiceret 10 November 2017 20:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV