DEBAT:

Foregår der ulovligheder i Hørsholm?

Af Malene Fagerberg, advokat, Stolbergsvej 6, Hørsholm:
Den 7. november fremgik det af Ugebladet (side 2), at hensigtserklæringen vedrørende Ulvemosehuset og Fritidshuset drejer sig om, at Økonomiudvalget er blevet præsenteret for et firma, og at borgmesteren er bemyndiget til at forhandle en hensigtserklæring med vedkommende.
Det fremgår af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme § 1 stk. 1, at salg at kommunens ejendomme skal ske ved forudgående offentligt udbud. Ligesom det fremgår af § 3, at offentligt udbud skal ske ved annoncering, som skal sikre, at det offentlige udbud kommer til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Bekendtgørelsen har hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 68.
Hensynet bag reglerne er at sikre gennemsigtighed og at fremme den frie konkurrence, således at kommunens faste ejendomme sælges for højest mulige provenu til gavn for alle i kommunen. Reglerne skal dermed også modvirke vennetjenester eller underhåndsaftaler med en specifik køber forud for et offentligt udbud.
Det er sædvanligt, at der skal laves en lokalplan i forbindelse med salg af kommunens ejendomme, men kommunen må ikke på forhånd drøfte ønsker til lokalplan med en specifik køber og skræddersy lokalplanen herefter.
Lokalplaner besluttes af kommunalbestyrelsen efter høring - og forudgående drøftelseser med en specifik køber om lokalplanens udformning vil indebære en usaglig begunstigelse af denne. Alle potentielle købere skal have den samme viden på samme tidspunkt og behandles lige.
I praksis må der derfor ikke være forudgående forhandlinger inden annoncering af salg med en bestemt køber. I så fald vil denne køber blive afskåret fra at kunne købe ejendommen, da vedkommende er diskvalificeret fra starten.
Forhandlinger og forhåndsaftaler med en specifik køber, som i realiteten stiller denne i en særlig gunstig position i forbindelse med et efterfølgende udbud er ulovlige. Såfremt, det viser sig, at hensigtserklæringen ikke er 'åben', men i stedet er rettet mod ét specifikt firma, som dermed stilles særligt gunstigt, vil det altså være i strid med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Tilsynsmyndigheden er Ankestyrelsen.
Lad os få hensigtserklæringen offentliggjort, så vi kan se, om der foregår ulovligheder i Hørsholm.

Publiceret 11 November 2017 09:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV