DEBAT:

Styrk borgernes frie valg og få en bedre velfærd i Hørsholm

Af Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service:
Det frie valg giver de ældre indflydelse på, hvem der kommer i deres hjem og hjælper med eksempelvis den personlige hygiejne.
Det er tryghedsgivende, at borgeren selv kan vælge en anden leverandør, hvis der er utilfredshed med den, man har. Derfor er det heller ikke overraskende, at 70 pct. ifølge Ældreministeriet mener, at det frie valg er vigtigt eller meget vigtigt.
Og de ældre i Hørsholm benytter muligheden for selv at vælge, hvem der kommer i deres hjem. I 2009 valgte 48 pct. i Hørsholm en privat leverandør, mens det i 2016 var 60 pct.
På trods af de seneste års konkurser i hjemmeplejen, er der altså stadig en betydelig efterspørgsel efter private alternativer. Dykker man ned i tallene, kan man se, at omkring 14 pct. af de ældre på landsplan starter hos kommunen, men herefter skifter til en privat leverandør.
Det kan der være flere årsager til, herunder at de ældre bare ikke er tilfredse med den hjælp, som de får fra kommunen.
I DI tror vi dog, at det skyldes, at mange ældre reelt ikke har frit valg, når de første gang skal have hjemmehjælp. Bliver de udskrevet fra sygehuset, eller skal de igennem et rehabiliteringsforløb, så skal de typisk starte hos kommunen. Først senere kan de vælge det private alternativ, de måske ønskede fra starten.
Regeringen er kommet med et udspil, der skal styrke det frie valg. Men det er først og fremmest kommunerne, der reelt kan sikre de ældre muligheden for at vælge et privat alternativ.
Vi er forskellige – også når vi bliver ældre. Derfor fore-slår DI, at kommunerne udvider de ældres valgmuligheder til f.eks. rehabilitering og hjemmesygepleje, og at private leverandører inviteres til at opføre og drive friplejehjem. Vi står i DI til rådighed med forslag og sparring til de politikere i Hørsholm, der ønsker en ældrepleje og omsorg med alternativer til den kommunale standardløsning.

Publiceret 11 November 2017 05:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV