DEBAT:

Effektivitet gennem åbenhed og borgerinddragelse

Af Kristian Nørgaard Jensen (V), kandidat til kommunalvalget, Bukkeballevej 51B, Rungsted:
Har du tillid til, at kommunalbestyrelsen træffer beslutninger på et oplyst og afklaret grundlag? At fordele og ulemper overvejes fordomsfrit i hver enkelt sag? At de berørte borgere og brugere involveres i beslutningerne?
I min optik sker det desværre for ofte, at beslutningerne fra rådhuset virker ude af trit med ønsker og behov hos brugerne. Og selv, når en beslutning ved nærmere undersøgelse viser sig at være fornuftig, så står mange borgere tilbage med en følelse af, at beslutningerne tages hen over hovedet på dem.
Hvis dog bare kommunen ville gøre sig umage med at høre de relevante borgerinstanser – både de formelt valgte bestyrelser og mere uformelle borgergrupper – forud for vigtige beslutninger med konsekvens for mange borgere, ja så ville mange misforståelser og fejl kunne undgås. Vi vil simpelthen få bedre beslutninger og en bedre forståelse hos borgerne for dem.
Jeg anerkender, at det ikke altid er hurtigst at informere og inddrage – og at svarene ej hellere behøver at være entydige at handle efter. Men på den lange bane gør det kommunal bestyrelsen mere effektiv, at enhver beslutning træffes på det bedst mulige grundlag og på så borgernært niveau som muligt.
Med bedre involvering havde vi måske undgået polemikken om flere af de kommunalpolitiske beslutninger, fx SFO-takster, lukning af institutioner, investeringer i nye bygninger som skøjtehal, parkeringsforhold og nye bebyggelser. Beslutninger der på den almindelige borger minder om noget, som en snæver kreds har besluttet i hast under et lukket partimøde i et mørkt og røgfyldt lokale. Det er ikke godt nok. Det kræves en ny tilgang.
Hvis jeg kommer i kommunalbestyrelsen, vil jeg på linje med de øvrige kandidater for Venstre arbejde for et mere åbent og gennemsigtigt system, hvor flere beslutninger lægges bredt frem til høring blandt borgere og brugere.
Kommunalpolitik skal udformes FOR borgerne og MED borgerne. Der kan ikke altid opnås konsensus, og her skal kommunalpolitikerne stå ved deres magt og bruge deres folkelige mandat. Men borgerne må aldrig føle sig overset og tromlet, som mange har gjort i den forgangne valgperiode.

Publiceret 12 November 2017 15:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV