DEBAT:

Støjvold – eller voldsom støj?

Af Dorte Holst, formand for Grundejerforeningen i Bakkehusene, på vegne af grundejerforeningerne i den nord-vestlige del af Hørsholm:
Hørsholm er en rigtig dejlig kommune at bo og leve i. Men for mange husstande drypper der dagligt malurt i bægeret på grund af den daglig plagsomme støj fra motorvejen, der omkranser byen mod vest.
Og problemet er tiltagende. Trafikken er mangedoblet over de seneste 10 år, hjulpet godt på vej af etapedelte udvidelser af motorvejen. Støjgenerne er ikke mindst store for husene i byens nord-vestlige del, hvor grundejerforeningerne nu i snart alt for mange år har kæmpet for en støjvold/skærm til dæmpning af trafiklarmen – uden at der har været den tilstrækkelige politiske vilje til at komme i mål.
Den 21. november er der kommunalvalg. For de mindst 400 husstande og ca. 800 vælgere i denne del af byen vil det være fint at vide om og i givet fald, hvordan de opstillede personer og partier vil arbejde for en støjvold efter valget.
For er det ok, at Hørsholmborgere skal plages af støj fra statsveje, og har politikerne i Hørsholm gjort nok for at ændre på det?

Publiceret 13 November 2017 21:00

SENESTE TV