DEBAT:

Trist og tankevækkende om vore svækkede ældre

Af Jette Ørlund, Bakkehave 30, 2th, Hørsholm:
Ældre Sagens lokalafdeling havde den 8. november indbudt til møde på Sophielund, hvor repræsentanter fra alle opstillede partier ville være tilstede for at orientere om deres bud på Ældreplejen i Hørsholm. Det var et meget velbesøgt møde.
Det er en kendsgerning, at Hørsholm Kommune har sparet meget på antal hjemmehjælpstimer til borgere i eget hjem gennem de sidste år, således at rengøring som udgangspunkt nu sker hver 3. uge og hjælp til bad 1 gang ugentligt.
Hr. Gruelund nævnte, at hjælpen sker efter behov, således at man sagtens kunne modtage hjælp meget oftere.
Det ville være interessant at vide, hvordan timerne fordeler sig på antallet af visiterede hjemmeboende.
Man skal ikke glemme, at for at blive visiteret til hjemmehjælp, har ansøgeren været igennem en hverdagsrehabilitering, målrettet borgere med nedsat funktionsevne, som har behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. Dette for at udskyde eller nedsætte behovet for hjælp.
Derfor er alle visiterede vurderet som havende behov for hjælp! Så spørger jeg: Er det værdig pleje og omsorg, at kommunen som udgangspunkt tilbyder rengøring hver 3. uge og bad 1 gang om ugen?
Hvor mange af de opstillede kandidater nøjes mon med det?
Min konklusion på mødet blev, at ingen af de opstillede partier havde vilje til at ændre disse uværdige forhold.
TRIST og TANKEVÆKKENDE, når der er tale om vore svækkede ældre.

Publiceret 13 November 2017 15:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV