DEBAT:

Hørsholm-modellen hjælper flygtningebørnene

Af Otto B. Christiansen (K), formand for Børne- og skoleudvalget og kandidat for Konservative:
For ikke så mange år siden kunne man ikke åbne en avis, uden det handlede om de flygtninge, der væltede ind over grænserne. Mange var bekymrede, men der var også mange, der trådte i karakter og hjalp, hvor der kunne hjælpes.
Et af de områder, som ikke har fyldt så meget i debatten, er de børn, der også kom. Børnene er på mange måder et naturligt bindeled, når lokalsamfundet skal hjælpe med at integrere en familie fra fx Syrien. Går det godt med børnene, er det ofte også nemmere at få familierne integreret.
Skolerne i Hørsholm har spillet en kæmpe rolle her. Det hele startede med, at vi for nogle år siden oprettede modtageklasser på Rungsted Skole, hvor det var meningen, at børnene skulle have sprogundervisning og sluses langsomt ind i skolesystemet. Problemet var bare, at samler man en masse flygtningebørn i samme klasse, hvordan skal de så lære sproget og de lokale skikke?
Vi valgte derfor hurtigt at vende bøtten på hovedet og droppede modtageklasserne. Børnene blev i stedet fordelt i klasser over hele byen og det har indtil videre været en stor succes. Så stor, at man nu har valgt at kalde det for Hørsholmmodellen, og ca. en fjerdedel af landets kommuner har valgt at gøre det samme.
Det har på ingen måde været en spareøvelse. De 4 millioner kr., der var sat af til modtageklasserne, er i stedet blevet lagt ud til skolerne, der bruger dem på videreuddannelse af både lærere og pædagoger – og samtidig har vi givet snart 50 flygtningebørn den gave at være en del af fællesskabet på lige vilkår med deres klassekammerater. De får også med det samme en ”buddy”, hvor man lidt firkantet sagt får udpeget en ny bedste ven blandt de danske elever.
Som formand for Børne- og skoleudvalget er jeg stolt af, at kommunen har haft en åben og konstruktiv tilgang til at give flygtningebørnene den bedst mulige start på deres nye liv i Danmark. Skal Hørsholm være et trygt og godt sted for alle, bliver man nødt til at hjælpe de unge og give dem en god skolegang.

Publiceret 14 November 2017 18:00

SENESTE TV