DEBAT:

Jeg har en drøm... eller to

Af Eva Juul (K) Kandidat til kommunalbestyrelsen, Vesterled 20, Hørsholm:
Jeg har en drøm. Om en kommune hvor psykisk skrøbelige - både unge og ældre - kan få den hjælp de har brug for. Når de har brug for den. Det er ofte her og nu. Nogle gange midt om natten eller i weekenden, hvor angsten eller ensomheden trænger sig på. Eller depressionen. Eller sorgen. Eller misbruget.
Jeg drømmer om et 24/7 tilbud, eventuelt i form af et sundhedshus, krisecenter eller en psykiatrisk miniskadestue, hvor borgere eller pårørende kan få hjælp eller henvisning her og nu. Naturligvis i tæt samarbejde med de opsøgende psykiatriske teams, praktiserende læger, hjemmeplejen og SSP. En livline til de skrøbelige borgere, der ofte tabes på gulvet, netop i weekender og nattetimer. Jeg kender ikke nogen, der ikke kender nogen, der kunne have brug for sådan et tilbud. Gør du?
Jeg har en drøm mere: Nytænkning på institutionsområdet.
Jeg drømmer om en inkluderende, innovativ institution/bosted – for borgere i alle aldre. Jeg drømmer helt ud af boksen – på tværs af traditionelle udvalg og kommunale fagcentre - og forestiller mig en ”Regnbueinstitution”, en slags ”kollektiv”, en hel lille ”landsby” med flere aldersgrupper og udnyttelse af ressourcer på tværs.
Forestil dig et større område med mange mindre enheder som fx vuggestue, børnehave, ungdomsboliger, kollegium, ældre-center, plejehjem, demens-landsby og måske endda et Hørsholm Hospice i et fredeligt hjørne?
I min drøm laver de unge mormor-mad og spiller kort med de ældre. Børnehavebørnene får læst historie eller bager småkager i plejecenteret. De studerende spiller fodbold med de store drenge fra børnehaven og frivillig-centeret bidrager - som altid - med masser af idéer og hænder. Kan du se det for dig? Jeg kan.
Helt optimalt kunne begge mine drømmescenarier dele lokaler et centralt sted i byen.Jeg har set det fungere i udlandet – jeg vil arbejde for, at det også bliver virkelighed i Hørsholm.
Hvad synes du?

Publiceret 14 November 2017 20:00

SENESTE TV