DEBAT:

Mine visioner for idrætslivet

Af Bent Fabricius, konservativ kandidat til kommunalbestyrelsen, Møllevej 7A, Hørsholm:
Hørsholm kommune skal være en idrætskommune – helst den bedste i Danmark.
Er det realistisk, da kommunen har fået en bundplacering som nr. 81 ud af 93 kommuner i Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse?
Ja. Studeres undersøgelsen, mener jeg ikke, der skal så meget til for at rykke Hørsholm til en topplacering.
Hørsholm er den kommune i Danmark med flest medlemmer i vore idrætsforeninger i forhold til antal indbyggere. Sådan var det også ved forrige undersøgelse i 2013. Med det in mente kan tilstanden jo ikke være så katastrofal i idrætslivet, som undersøgelsen viser. Endvidere fremhæves Hørsholm Kommune for at bruge mange penge på anlæg, hvilket vi også gjorde ifølge den seneste undersøgelse fra 2013.
Hvorfor har vi da så ringe en samlet placering?
Uden at kende de foreninger, der har deltaget i undersøgelsen, men blot ved at studere svarene på de mange spørgsmål i undersøgelsen, er det min påstand, at ringe placering af kommunen er foreningernes ”råb om hjælp og anerkendelse”.
Mine visioner for idrætslivet i Hørsholm:
Idrætspolitikken skal opdateres, så der er en klar forventningsafstemning mellem kommune (kommunalbestyrelsen) og idrætsforeningerne (Idrætsrådet).
De frivillige i idrætslivet skal fejres til et årligt arrangement.
Facilitetsanalyse. Der er sat mange skibe i søen; ny istræningshal, nyt klubhus til udendørsidrætterne og etablering af grundlag for en ny boldhal. Lad os en gang for alle få udarbejdet en analyse af Idrættens Analyseinstitut, hvor kommunens idræts- og fritidsfaciliteter gennemgås. Med den viden har vi et fagligt og ikke mindst langsigtet grundlag for, hvordan vi får mest muligt ud af kommunens penge.
Dialog. Idrætsrådet må og skal forstærke dialogen med de foreninger, de repræsenterer. Politikerne må retfærdigvis forvente, at Idrætsrådet kan forklare, hvad der ligger til grund for den utilfredsstillende placering i den nyligt udgivne rapport.
Dette er kernen af, hvad jeg vil arbejde for de næste fire år. Forhåbentligt som en del af kommunalbestyrelsen, men ellers som medlem af Idrætsrådet.

Publiceret 15 November 2017 07:00

SENESTE TV