DEBAT:

Rævekager om Ulvemosen?

Af Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset og Jacob Kwon, nyhedschef TV2:
Der er flere foruroligende elementer i sagen om Ulvemosehuset. Et af dem er, at det er så vanskeligt at få sagen fuldt belyst. Det er utilfredsstillende, at det ikke er muligt, at få entydige og retvisende meldinger fra politisk hold om hvad der er besluttet – og i hvilke regi.
Og det forekommer uforståeligt, når de politikere, der loyalt forholder sig til det indhold, som alle og enhver kan læse ud af de offentligt tilgængelige dokumenter, og efterspørger mere åbenhed om de dele der er mørklagt, bliver beskyldt for aftalebrud, utroværdighed og manglende seriøsitet.
Når nu en beslutning om salg af Ulvemosehuset ikke kan læses ud af hverken budgetaftalen eller mødereferater – og når flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fastholder, at en sådan beslutning ikke er truffet, så vækker det ret stor undren, at forældrekredsen i Ulvemosehuset indenfor 14 dage modtog ikke mindre end to breve, der fastslår det modsatte. Det ene endda fra borgmesteren selv.
Helt nøjagtigt er følgende blevet meddelt forældrene: ”Økonomiudvalget har den 28. september med deltagelse af alle partier besluttet, at der skal ske salg af den samlede matrikel på Vestre Stationsvej 12, som i dag huser Fritidshuset og Ulvemosehuset.”
Meddelelsen er svær at blive klog på:
1. På mødet 28. september deltog ikke alle partier, idet to ud af syv var fraværende. Det kan ses i referatet fra den åbne del af mødet.
2. Fritidshuset og Ulvemosehuset er ikke én men to matrikler (matr.nr. 2d og 3io), og de er ikke på noget tidspunkt i den politiske beslutningsproces blevet behandlet som hverken ”én matrikel” eller ”én ejendom” med fælles adresse på Vestre Stationsvej 12. Ulvemosehuset har altid haft adresse på Ulvemosen 5.
3. Økonomiudvalget kan ikke udenom kommunalbestyrelsen beslutte, at “der skal ske salg” af kommunens ejendomme.

Der er ikke bare tale om tre uheldige faktuelle fejl i én sætning, men om direkte manipulerende kommunikation. Indholdet er siden af forskellige kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis gentaget og afvist flere gange både mundtligt og skriftligt.
Det er nu kommet frem, at dét, der blev besluttet på Økonomiudvalgsmødet, var at give borgmesteren bemyndigelse til at ”forhandle en hensigtserklæring” med en specifik interesseret køber. Kan denne bemyndigelse sidestilles med en ”beslutning om et salg”?
Var alle udvalgsmedlemmerne klar over, at bemyndigelsen udover Fritidshuset også omfattede Ulvemosehuset? Hvad er det for en ”hensigt” der skal forhandles? Er adressaten stillet noget i udsigt? Hvem har udarbejdet, set og godkendt selve hensigtserklæringen?
Lad os nu få åbenhed og retvisende udmeldinger i denne sag. Det har vi alle en interesse i.

Publiceret 19 November 2017 18:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV