DEBAT:

Inden du stemmer - tænk på skolebørnene

Af Torben Hoffmann, Lathyrusvej 8, Hørsholm:
Men ser man på udgifterne til folkeskolen per elev siden år 2000 (justeret til 2017 tal), så viser der sig et trist billede.
Der er blevet skåret 25.000 kr per elev. Primært i årene 2001-2004 og 2010-2012. Man har altså sparet under kriserne, men aldrig løftet niveauet igen.

Man har også sparet et spor på Usserød Skole, så der nu er 28 elever i klasserne. Forskningen viser klart, at når man går over 23-24 elever i en klasse, så begynder trivslen og indlæringen at tage skade. Men det kan man jo
først måle om flere år (læs næste valgperiode).
I øjeblikket bliver 10% af børnenes skolegang enten aflyst eller dækket af vikarer af meget svingende kvalitet. Sammenholdt med et urealistisk lavt vikarbudget giver det ikke indtrykket af en kommune, hvor man satser på vores fællesfremtid.
Men når formanden for Børne og Skoleudvalget, Otto B. Christiansen, har erklæret sig tilfreds med skolernes indsats kan man jo ikke forvente sig en investering.
Vores skoler har nogle af det bedste elevgrundlag i landet, men vi får ikke mere ud af dem end det forventede. Virum Skole har et lidt dårligere elevgrundlag, dog stadigt klart i den gode ende, men de løfter deres elever så
meget, at de ender med et højere resultat end vores (0,4 i 2016 efter et løft på 1,1 karakter point). I modstrid med hvad Otto tidligere har udtalt, så kan man altså godt gøre gode elever endnu bedre. Men det kræver, at man starter med at have en ambition og viljen til at investere.

Hvis hver skole ansatte 3 ekstra lærere på hver skole - en til hvert trin - så ville man kunne undgå mange vikartimer og kunne lave 2-lærer undervisning i mange timer.
Det ville give bedre trivsel og højere indlæring.
Så kære med-forældre forstil jer, at vi havde en folkeskole hvor mottoet var "vi gør gode elever bedre". Det er der fremtid i. Men det kræver en holdningsændring i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 20 November 2017 22:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV