PH Park bliver uden almene boliger

Kommunens vision: Den ny bydel skal være for alle aldersgrupper og med fællesskaber på kryds og tværs

Af
Fred Jacobsen

Når PH Park - den tidligere sygehusgrund - i 2022 vil fremstå som en færdig ny bydel med 250 boliger, bliver det et område for det 'højere borgerskab'. For står det til borgmester Morten Slotved (K), kommer der ikke almene boliger i området.
“Jeg tror ikke på almene boliger her,” sagde borgmesteren på onsdagens dialogmøde i den store sal i kulturhus Trommen, hvor kommunen præsenterede små 100 fremmødte for hvor langt man er kommet med udvikling af den tidligere sygehusgrund.
Det er dog ikke en holdning, som konstitueringspartnerne i Socialdemokratiet deler.
“Ja, det er, hvad de konservative mener. Jeg synes fortsat, at muligheden skal være åben. I det mindste skal vi have diskussionen,” siger gruppeformand Niels Lundshøj til Ugebladet og tilføjer, at han mener, det kunne være fint med en blanding af almene og ejerboliger i PH Park.
Også højden på husene var og er til diskussion: Planen er, at der skal bygges rækkehuse i to og tre etager, etageboliger i fire etager plus tårnhuse i fem-seks etager fordelt på fire klynger på grunden, hvor der så skal være en park med en kunstig sø i midten.
“Vi skal se på højden,” medgav Slotved i sit svar til kritikerne, som blandt andet frygtede, hvor meget 20-25 meter høje huse kommer til at skygge for solen for de steder, hvor de bor.
“Men husk, at går vi ned i højde, bliver der mindre park,” mindede Slotved om.
Planen er, at Hørsholm Kommunen først vil anlægge parken med sø og at de, der efterfølgende skal bygge og sælge boligerne, skal indrette sig efter kommunens overordnede planer - og den lokalplan, der nu skal udarbejdes for PH Park.
“Udbuddet vil vægte kvalitet og ikke kun pris. Hørsholm adskiller sig fra andre kommuner ved at lægge meget vægt på den del,” oplyste chefkonsulent Johan Bramsen fra analyse- og rådgivningsvirksomheden Pluss, som var ordstyrer og har været konsulent på PH Park fra start.
Bramsen oplyste på spørgsmålet, hvorfor man ville bygge nogle af bygningerne i højden, at det er det, de unge familier vil have.
“Analyser viser, at 'Den moderne familie', et par i 32-33 års alderen med gode jobs og to børn og en trang bolig på Nørrebro, vil bo i reelle fællesskaber. De vil bo i samklang med ældre og yngre,” forklarede Bramsen.
Og så er der trafikken: Hvordan vil 250 boligers biler påvirke trafikken på den i forvejen belastede Usserød Kongevej, når de kører ud af de parkeringskældre, der skal være under hver boligklynge? Det var noget, der bekymrede.
Peter Antonsen mente, at en ny trafikanalyse, der er lige på trapperne, vil gøre alle klogere og talte som borgmester Morten Slotved om 'intelligent trafikregulering', som kan være noget med at få afstemt lysreguleringerne, der sikrer, at trafikken ikke propper uhensigtsmæssigt.
“Bliver det perfekt? Nej, det tror jeg ikke,” sagde Morten Slotved om det.

Sådan kan dele af den ny bydel tage sig ud, når den står færdig i 2022. Illustrationer: Hørsholm Kommune

Sådan kan dele af den ny bydel tage sig ud, når den står færdig i 2022. Illustrationer: Hørsholm Kommune

En park med en sø skal være omdrejningspunkt for PH Park.

En park med en sø skal være omdrejningspunkt for PH Park.

De 250 boliger skal opføres i fire klynger med rækkehuse, etagerboliger og tårnhuse i op til seks etager. Tårnhusenes endelige højde er dog til fortsat diskussion.

De 250 boliger skal opføres i fire klynger med rækkehuse, etagerboliger og tårnhuse i op til seks etager. Tårnhusenes endelige højde er dog til fortsat diskussion.

PH Park set fra fugleperspektiv med park, sø og klynger af boliger. Til høje nye demensboliger i tilknytning til Sophielund.

PH Park set fra fugleperspektiv med park, sø og klynger af boliger. Til høje nye demensboliger i tilknytning til Sophielund.

Publiceret 05 December 2017 08:00

SENESTE TV