Anlægsarbejdet af et nye klimatilpasningsprojekt på Gyvelvej er i fuld gang. Der etableres blandt andet 18 regnbede med græsser og staudebeplantninger, ligesom der nedgraves faskiner t. Begge foranstaltinger vil fremover filtrere og forsinke vand fra vejene i området. Foto: Charlotte Skov, Hørsholm Kommune

Anlægsarbejdet af et nye klimatilpasningsprojekt på Gyvelvej er i fuld gang. Der etableres blandt andet 18 regnbede med græsser og staudebeplantninger, ligesom der nedgraves faskiner t. Begge foranstaltinger vil fremover filtrere og forsinke vand fra vejene i området. Foto: Charlotte Skov, Hørsholm Kommune

Regnbede i kampen mod ekstrem nedbør

Gyvelvej er centrum for et nyt klimatilpasningsprojekt i Hørsholm

Af
Morten Timm

Morten Timm

I disse dage er Gyvelvej i Hørsholm spærret for gennemkørende trafik. Det sker som led i et klimatilpasningsprojekt, som Hørsholm Kommune tog fat på i oktober.
Projektet omfatter etablering af regnbede, som skal filtrere og forsinke regnvandet fra vejene.
”Det er det første projekt af sin art i Hørsholm Kommune. Vi er spændte på det, og ser meget frem til at kunne løse et kapacitetsproblem samtidig med, at området forskønnes med disse nye bede” fortæller Peter Antonsen, formand for Miljø- og planlægningsudvalget i en pressemeddelelse.

Ikke nok kloakkapacitet

Netop i området mellem Kongevejscenteret og Alsvej er kapaciteten i kloaksystemet ikke længere tilstrækkelig til at kunne rumme både spildevand og regnvand ved ekstrem nedbør.
Da området samtidig ikke egner sig til yderligere nedsivning, har man valgt løsningen med regnvandsbede.
I alt installeres der 18 regnbede på vejhjørnerne på og omkring Gyvelvej. Det betyder, at regnvandet fra Gyvelvejs sideveje (Falkevej, Uglevej, Tranevej, Hejrevej, Mejsevej, Havevej og Kragevej) fremover vil blive ledt ad nye chaussestensrender til de nye regnbede, hvor vandet filtreres automatisk, inden det løber til underliggende faskiner, hvormed det forsinkes, inden det løber videre til kloakken.
“Bedene holder så at sige på vandet, så kloakken ikke overbelastes,” oplyser projektleder Søren Ryby i pressemeddelelse.
De nye bede tilplantes med forskellige græsser og stauder (småblomstret salvie, krybende læbeløs, sankthansurt, løvehale og løvehale i vintertilstand og blaaks), der kan tåle både tørre perioder og kortvarige oversvømmelser.

Omlægning af trafik

Grundet det aktuelle vejarbejde vil Gyvelvej være spærret i arbejdstiden fra ca. kl. 8.30 til 16 ved Falkevej, Uglevej og Tranevej.
Trafikken er omlagt via Birkevej, og dette arbejde ventes at vare frem til fredag 15. december, mens hele klimatilpasningsprojektet ventes at være endelig færdig til januar.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og Novafos (tidligere Hørsholm Vand).

null

Publiceret 13 December 2017 11:00