Her går grænsen mellem kommunens og skolens grund. Skoleleder Marianne B. Andersen befinder sig på skolens ejendom.

Her går grænsen mellem kommunens og skolens grund. Skoleleder Marianne B. Andersen befinder sig på skolens ejendom.

Hørsholm Lille Skole vil gå rettens vej for ’Skoven’

Skolen har indkaldt Hørsholm Kommune til skelforretning før mulig retssag

Af
Fred Jacobsen

Spørgsmålet, om Hørsholm Lille Skole igennem sin 40-årige levetid har fået ret til at råde over 2800 kvadratmeter 'Skoven' og 'Frugtplantagen', ender med stor sandsynlighed i en retssal.

Skolen har i dag begæret skelforretning, som skal afgøre, om Hørsholm Lilleskole kan gøre krav på arealet.

Bestyrelsesformand Søren Andersen finder det derfor rimeligt, at kommunalbestyrelsen udsætter sin beslutning om lokalplan 166, som er på dagsordenen mandag.

Gør sig selv til dommer

“Jeg synes det er rimeligt at afvente en skelforretning. Jeg synes ikke, det er en retsstat værdig at udpege sig selv som dommer. Det er magtoverlegenhed. Kommunen er klart den store i denne sag og gør så sig selv til dommer. Det kan man jo ikke i en retsstat,” siger Søren Andersen og henviser til, at direktør for by- og ejendomsudvikling, Ole Stilling, i Ugebladet 7. december på baggrund af et notat fra advokatfirmaet Bruun og Hjejle slog fast, at Hørsholm Lilleskole med sikkerhed ikke kan hævde at området er skolens.

Skelforretning vil formentlig finde sted i næste måned, oplyser direktør Ole Stilling til Ugebladet og bekræfter at have modtaget en begæring om skelforretning fra Hørsholm Lille Skoles advokat. Han forventer ikke, at begæringen har opsættende virkning for planerne for Hannebjerg-projektet. Lokalplan 166 for området skal til afstemning på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde mandag 18. december.

“Jeg vurderer, at der skal tungtvejende grunde til og mener derfor ikke, begæringen får opsættende virkning,” siger Ole Stilling til Ugebladet.

Skole eller plejehjem

Det er advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj fra firmaet AdvokatForRet i Hørsholm, der har afsendt begæringen om skelforretning.

Han skriver kort og godt, at Hørsholm Kommune skal anerkende, at et areal på 2800, alternativt 2230 kvadratmeter, tilhører Hørsholm Lille Skole, fordi skolen har vundet ejendomshævd på arealet. Og - “i en efterfølgende retssag om nødvendigt” - skal kommunen anerkende, at der ikke må bygges på området og at det “kun må anvendes til en udvidelse af det offentlige institutionsbyggeri (plejehjemmet Hannebjerg, red.) eller Hørsholm Lille Skole, og at bebyggelsen kun må opføres med én etage foruden kælder”.

Landinspektører i marken

Skelforretningen foregår ved, at Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole mødes på et tidspunkt med hver sin landinspektør. De to landinspektører skal finde ud af, hvor skellet skal være.

Bliver de enige på dagen, ender sagen der. Bliver de ikke enige, kan sagen ende ved en domstol.

Hørsholm Lille Skole har bebudet at ville stille med en række vidner og har også sendt forskellige videforklaringer med i sin begæring om skelforretning.

Sagen kort

  • 2013: Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal laves lokalplaner for Hannebjerg og Møllehusgrunden.
  • 2014: Planen er, at Hannebjerggrunden skal udstykkes i ti parcelhusgrunde.
  • 2015: Det gamle plejehjem bruges midlertidigt som bolig til flygtninge frem til 2017.
  • 2016: Kommunalbestyrelsen beslutter at Hannebjerggrunden skal sælges og der skal bygges boliger. 13 selskaber byder ind på at udvikle området.
  • April 2017: DPI Invest II ApS og Krista og Viggo Petersens Fond vinder udbuddet og skal opfører 25-30 boliger på 110-140 kvadratmeter. Dorte Mandrup er arkitekten bag projektet. Boligerne skal stå færdige i 2020.
  • Oktober 2017: På et borgermøde kritiseres kommunen voldsomt af naboer og Hørsholm Lilleskole for lokalplan 166.
  • November 2017: Økonomiudvalget udsætter beslutning af lokalplanen.
  • December 2017: Et snævert flertal (5-4) i Økonomiudvalget stemmer for lokalplanen.
  • December 2017: Kommunalbestyrelsen skal 18. december stemme om lokalplanen.

Publiceret 14 December 2017 19:00