Finansloven vil give Hørsholm Kommune mulighed for at ansætte seks-syv flere medarbejdere i ældreplejen, mener udvalgsformand Thorkild Gruelund (K). Arkivfoto: Fred Jacobsen

Finansloven vil give Hørsholm Kommune mulighed for at ansætte seks-syv flere medarbejdere i ældreplejen, mener udvalgsformand Thorkild Gruelund (K). Arkivfoto: Fred Jacobsen

Julegave til ældre:

Udsigt til flere ansatte på plejehjem

Med den kommende finanslov får Hørsholm hvert år frem til 2021 3,3 millioner ekstra til ’varme hænder’

Af
Fred Jacobsen

Ældreområdet i Hørsholm Kommune får et reelt løft med den finanslov, regeringen og Dansk Folkeparti har forhandlet sig frem til. Hvis den altså bliver vedtaget betyder det i denne sammenhæng, at en del af tidligere års nedskæringer bliver indhentet - og lidt mere end det.
“Vores andel til ældreområdet svarer til seks-syv flere ansatte. Det ser jeg frem til at skulle snakke om i det nye Social- og seniorudvalg,” siger Thorkild Gruelund (K), nuværende og også kommende formand for det udvalg, der skal forvalte de voksende ressourcer.

Til mere end det basale

Hørsholm sparede kraftigt på ældreområdet i budget 2015 og 2016, hvor først den såkaldte 'ældremilliard' og senere 'velfærdsmilliarden' delvist kompenserede for noget af det, der blev sparet væk.
I den kommende finanslov er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at bruge 2,7 milliarder kroner på at styrke ældreplejen. Ud af disse skal 500 millioner kroner bruges på bedre bemanding i hjemmeplejen og plejehjem. Det svarer til ca. 3,3 millioner kroner - eller seks-syv medarbejdere på fuld tid. Det er penge, der ifølge udvalgsfortmanden skal bruges til at give Hørsholms ældre mere end det basale.
“Velfærd er i mine øjne andet og mere end at sove, spise, stå op, spise og sove igen. Tiden imellem det basale er et vigtigt fokus,” siger han til Ugebladet.

Mindre fra 2022

Når der i den nye finanslov er udsigt til 3,3 millioner kroner allerede fra nytår, er det ifølge direktør for social og sundhed plus arbejdsmarked, Peter Orebo Hansen, fordi pengene frem til 2021 fordeles efter samme fordelingsnøgle som 'velfærdsmilliarden': Det vil sige efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Hørsholm modtog 6,5 millioner i forbindelse med 'velfærdmilliarden' og altså det halve oven i i forbindelse med finansloven. Pengene kan ifølge finalslovsaftalen bruges til at ansætte nye medarbejdere eller flytte ansatte på deltid til fuld tid.
Aftalen gælder frem til 2021 - og fra og med 2022 vil ældre-pengene blive en del af det kommunale bloktilskud. Det vil så ifølge Peter Orebo Hansen betyde, at Hørsholm får ca. en million kroner mindre.
Ud over det direkte løft på ældreområdet vil kommunerne kunne søge penge fra puljer til nedsættelse af sygefravær, aflastning af pårørende og forsøg med fritvalgsordeninger for ældre.

Publiceret 14 December 2017 14:30