Hørsholm får sin femte skole

Skolebørn med særlige behov skal samles ét sted i kommunen

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm får en femte kommunal skole, hvis der kan skabes politisk enighed om at samle alle kommunens skolebørn med særlige behov på én skole. Enighed var der i det tidligere Børne- og skoleudvalg (BSU). Nu er det så op til økonomiudvalg og byråd at bakke op om planen.
Den går ud på at lave én sammenhængende institution for skolebørn, der for tiden enten modtager specialtilbud uden for kommunen, enkeltundervisning på kommunens fire kommunale skoler eller er tilknyttet de forskellige tilbud, Hørsholm byder på.
Det drejer sig for tiden om 26 børn - og den nye femte skole skal have plads til 40 børn.

En form for inklusion

Den nye BSU-formand Niels Lundshøj (S) mener, at det er en god plan og kalder det en form for inklusion.
“Vi taler om børn, der har så store udfordringer, at de ikke er og heller ikke kan inkluderes i den almindelige skole. De er ofte isolerede i forvejen, og for mig er det positivt at samle dem. Det giver andre muligheder,” siger Niels Lundshøj til Ugebladet.

Flere skal blive hjemme

Ud over, at en samling af børnene giver dem en mulighed for at være mere sammen med andre, end de er nu, betyder den ifølge Lundshøj, at Hørsholm Kommune har mulighed for at løfte medarbejdernes kompetencer på området og på den måde forhindre, at børn sendes ud af kommunen til kostbare specialtilbud.
“Vi håber, at vi fremover ikke behøver at visitere så mange børn ud af kommunen,” siger den nye BSU-formand og forsikrer, at ikke ét skolebarn, der nu er inkluderet i folkeskolernes almindelige undervisning, bliver hevet ud af det, fordi området nu skal samles.
Og direktør for børn og kultur, Pernille Salamon, oplyser, at der også fremover vil blive brug for tilbud uden for kommunen i tilfælde, hvor Hørsholm ikke selv har kompetencerne.
“Og der er heller ikke tale om, at vi tager børn ud af specialtilbuddene,” tilføjer hun.
Ifølge den plan, byrådet nu skal forholde sig til, betyder sammenlægningen, at hele specialområdet koncentreres på tre forskellige matrikler tæt på Usserød Skole. Det betyder også, at to faciliteter med tilknytning til Hørsholm Skole - A-huset og Oasen - skal rømmes og bruges til andre formål.
Både Niels Lundshøj og hans forgænger Otto B. Christiansen (K) er optaget af, at en tidlig indsats vil spare kommunen for penge senere i forløbet og at det først og fremmest er pædagogiske overvejelser og ekspertudsagn, der har fået dem til at tilslutte sig den model, kommunens administration har anbefalet.

Udgifter eksploderer

Der er også penge i at foretage ændringer: Udgifterne til specialskoler og private aktører er steget voldsomt. For 2017 er merforbruget på 2,5 millioner kroner og stiger til 4,8 millioner kroner i indeværende år. Udgiftsstigningerne skyldes især, at specialskolerne skruer priserne op, men også, at behovet for specialundervisning og støtte til børn med særlige udfordringer generelt vokser.

Fakta

Det ny samlede specialområde skal samles i det nuværende ungdomshus Stampen og Familehuset på Stampevej og i Slusen på Lundevej.
Den nye institution skal kunne rumme op til 40 børn.
Det betyder, at A-huset og Oasen, der begge er faciliteter i tilknytning til Hørsholm Skole, skal rømmes og bruges til noget andet.

De nuværende tilbud
A-huset, Hørsholm skole: spcialskoletilbud for 0.-9- klasse for børn med ADHD-diagnose plus børn med OCD, mental retardering, dysleksi, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse mv. Nogle er i medicinsk behandling, andre ikke.

Slusen, Lundevej - socialpædagogisk skole- og dagbehandlingstilbud til 6-12 åroge børn med følelsesmæssoge, socialde og faglige udfordringer.

Familiehuset, Stampevej - tilbyder familiebehandling som en integreret del af Slusens tilbud til visiterede børn og familier.

Oasen, Hørsholm Skole - et specialpædagogisk fritidstilbud til børn 0.-5- klasse primært fra A-huset og Slusen. Til børn, der på grund af forskellige grader af udviklingsforstyrrelser ikke trives i den almindelige SFO.

Derud over er der tilbud om enkeltmandsundervisning og andre undervisningstilbud i folkeskolen. Det er for børn, der i perioder ikke fungerer i den almindelige skole.

Publiceret 09 January 2018 07:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV