Indbrud er den største udfordring i Nordsjællands Politikreds

Modsat landstendensen, så har Hørsholm og omegnskommunerne oplevet en stigning i antallet af indbrud siden 2009, men nu lader det til, man er ved at knække kurven

Af
Signe Steffensen

Mens antallet af indbrud både regionalt og på landsplan er faldet støt fra 2009-2016, så har billedet set anderledes ud i kommunerne Hørsholm. Rudersdal og Gentofte, hvor antallet af indbrud er steget.
I Hørsholm var tallet i 2016 360 indbrud. Til sammenligning blev der i Gentofte registreret 956 anmeldte indbrud i 2016, i Rudersdal 826 og 435 i Lyngby-Taarbæk.

Indbrud er det største problem

Cirka fire gange om året mødes de Nordsjællands borgmestre med ledelsen fra Nordsjællands Politi for at drøfte indsats og udfordringer på de såkaldt kredsrådsmøder.
I referaterne fra kredsrådsmøderne kan man se at Hørsholms borgmester Morten Slotved siden 2012 igen og igen har påpeget, at omfanget af indbrud fortsat er det helt store problem.
Og på et møde den 8. juni 2016 undrer Gentoftes borgmester Hans Toft sig over, ”at politiet vælger at bruge midler på en færdselskampagne vedrørende højrekørsel på motorvejen i en periode, hvor den borgernære kriminalitet typisk stiger.”
Nordsjællands Politi medgiver på stort set alle møder, at indbrud er den største kriminalitetsudfordring i Nordsjællands Politi.
På kredsrådsmødet den 6. marts 2017 oplyser politidirektør Jens Christian Bülow, at Nordsjællands Politi i efteråret 2016 oprettede en særligt indsatsgruppe, som alene koncentrerer sig om indbrud og tricktyverier, og at det efter første kvartal ser mere positivt ud i 2017.
Den tendens bakkes op af de seneste tal fra Danmarks Statistik

Antallet af indbrud falder

De seneste tal fra Danmarks Statistik peger på, at kurven nu er knækket i tre af de fire kommuner.
Indbrudstallene for 4. kvartal af 2017 er endnu ikke tilgængelige, men sammenligner man de tre første kvartaler i 2016 med de tre første kvartaler i 2017, så falder antallet af indbrud i beboelse i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk, mens Gentofte fortsat er den af de fire kommuner, der har flest indbrud og som også fortsat oplever en stigning i antallet af anmeldelser.

Sammenholder man Danmarks Statistiks opgørelse af de tre første kvartaler i 2016 med de tre første kvartaler i 2017, så ser billedet af anmeldte indbrud sådan ud:
Hørsholm fra 253 til 167 anmeldte indbrud.
Lyngby-Taarbæk er gået fra 299 til 269 anmeldte indbrud.
Rudersdal er gået fra 513 til 379 anmeldte indbrud
I samme periode er antallet af anmeldte indbrud i beboelse i Gentofte steget fra 552 til 609.

Publiceret 11 January 2018 06:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV