Solhuset er en af de tre institutioner, der fortsat er under det selvejende område.

Solhuset er en af de tre institutioner, der fortsat er under det selvejende område.

Lions Børnehuse:

Politi afslutter efterforskning i svindelsag

Sagen om mandatsvig fylder nu 12 ringbind på specialanklagers kontor

Af
Fred Jacobsen

Nordsjællands Politi er efter mere end et år meget tæt på at være færdig med at efterforske den formodede svindelsag i Lions Børnehuse i Hørsholm.
I hvert fald er sagen nu undersøgt så meget, at sagen - 12 ringbind - er afleveret til specialanklager Martin Broms.
“Der sker nu det, at vi skal vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen,” oplyser Martin Broms til Ugebladet.
Han skønner, at der vil gå yderligere et par måneder før det er afgjort, hvad der videre skal ske i den omfattende sag.
Sagen begyndte i december 2016, da Hørsholm Kommune opdagede økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde.  Kort efter blev områdelederen og yderligere tre medarbejdere suspenderet og senere fyret.
Den tidligere områdeleder er siden sigtet for mandatsvig - og efter Ugebladets oplysninger kan der have foregået svindel for omkring et par millioner kroner. I hvert fald er det det beløb, Hørsholm Kommune har afsat for at dække et muligt tab.
Sagen kort

9.12.2016: Sagen om mulig svindel for et millionbeløb bliver kendt. Fire medarbejdere suspenderes foreløbigt for tjeneste.
12.12.: Forældrene orienteres på et møde med 125 deltagere.
13.12.: Borgmester Morten Slotved beslutter at iværksætte to undersøgelser af henholdsvis kommunens og bestyrelsens rolle i sagen.
18.12: Områdelederen for Lions Børnehuse i Hørsholm sigtes for mandatsvig efter straffelovens § 280.
1. januar 2017: Julie Tofte Johnsen tiltræder som formand for Lions Børnehuses bestyrelse efter Thorkild Gruelund. Sidstnævnte meddelte den 22.11., at han ikke ønsker at fortsætte på posten, som han har haft siden 2014.
5. januar 2017: Områdelederen for Lions Børnehuse bortvises fra sin stilling. Stillingen som områdeleder nedlægges.
Udgangen af januar: De tre suspenderede medarbejder fyres. BUPL og advokat Anne Louise Wulff anfægter fyringerne, kalder dem usaglige og kræver godtgørelse og erstatning.
Marts 2017: Revisionsfirmaet PwC fastslår i en rapport, at kommunen har gjort, hvad der skal til for at føre tilsyn, men anbefaler alligevel ændringer.
Juni: Børnehuset - den ene af Lions Børnehuses tre daginstitutioner - beslutter sig for at opgive selvejet og blive kommunal.
August: KL-rapport om bestyrelsens ansvar offentliggøres. Bestyrelsen slipper for en erstatningssag. Den er frivillig og ulønnet og kan ifølge KL-juristerne ikke drages til ansvar. Rapporten rummer dog en skarp kritik af bestyrelsens arbejde.
Januar 2018: Nordsjællands Politis efterforskere aflevere 12 ringbind med sagen til vurdering his anklagemyndigheden.

§ 280
For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding på fører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Publiceret 11 January 2018 12:00