En ny lokalplan skal få styr på husbyggeriet i Gøgevangkvarteret, hvor husbyggeriet efter den ny udvalgsformands mening er “stukket af”. Foto: Fred Jacobsen

En ny lokalplan skal få styr på husbyggeriet i Gøgevangkvarteret, hvor husbyggeriet efter den ny udvalgsformands mening er “stukket af”. Foto: Fred Jacobsen

Lokalplaner - nu med ekstra dialog

Ekstra borgermøder og konkret besigtigelse skal sikre bedre oplyste lokalplaner, mener ny udvalgsformand

Af
Fred Jacobsen

Den ny formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Kristin Arendt (K), forsøger fra dag ét at leve op til nogle af valgløfterne om mere dialog i forbindelse med byudvikling.
Allerede på udvalgets første møde i den ny byrådsperiode besluttede et enigt udvalg ikke bare at sætte tre nye lokalplaner i værk; de skal også følges op med borgermøder før det praktiske arbejde går i gang.
“Én ting er sikkert: De, der bor i et område, kender det. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men vi får mere veloplyste lokalplaner,” svarer Kristin Arendt til Ugebladet på spørgsmålet, om de ekstra borgermøder kan skaber en forventning om en mere 'folkeafstemningsagtig' tilgang til et lokalplanforløb.
Hun oplyser, at de tidlige dialogmøder vil være en fast del af den kommende proces, og at det fremover også skal være en del af sagsbehandlingen, at udvalgets medlemmer skal ud at se på de konkrete lokale forhold.

En ny måde

“Det er essentielt, at vi fysisk er derude. Det her er en ny måde at gøre det på. Jeg vil hellere holde et møde for meget end et for lidt,” understreger den nye udvalgsformand.
Beslutningen blev taget torsdag, da det nyt sammensatte udvalg med de tre konservative Kristin Arendt, Jan Klit og Charlotte Kirchheiner samt Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther mødtes for første gang og vedtog at udarbejde lokalplaner for det meget omstridte Gøgevangsområde (en del af Folehavekvarteret), for et område af den nuværende Byplanvedtægt 3 i det sydlige Rungsted og for Nebbegård.
Mens de to førstnævnte lokalplaner handler om områdets karakter, handler lokalplanen for Nebbegård om at omdanne den tidligere højskole til 30 boliger i rækkehuse og lejligheder.

Udvalgsformand Kristin Arendt (K) bebuder en ny stil i behandling af lokalplaner. Der skal blandt andet være et ekstra borgermøde.

Udvalgsformand Kristin Arendt (K) bebuder en ny stil i behandling af lokalplaner. Der skal blandt andet være et ekstra borgermøde.

Logisk konsekvens

En ny lokalplan i området omkring Gøgevang er en logisk konsekvens af længere tids kritik af, at Hørsholm Kommune har givet tilladelse til at bygge høje huse i to etager og op til 8,5 meter.
Ugebladet har skrevet om flere sager, og det tidligere MPU har flere gange - uden at kunne blive enig - drøftet lokalplaner.
“For dette område gælder, at her er nogle byggerier bare stukket helt af. Det får vi nu sat en stopper for,” siger den ny udvalgsformand.

Flere forbud

I kølvandet på den nye linje nedlagde udvalget et § 14-forbud mod et to etagers husprojekt på Skovvænget.
Den tredje lokalplan gælder et område i det sydlige Rungsted fra Smidstrupørevej i nord til Sofievej/Elmevej i syd og fra Fuglevangsvej i vest til kysten i øst.
Det er et område med store grunde, og det gamle MPU valgte på sit sidste møde i 2017 at udstede hele tre § 14-forbud mod dobbelthuse og udvidede området med forbud yderligere for at sikre områdets grønne og åbne karakter med grunde på mindst 2500 kvadratmeter og kun én bolig per grund.
Ifølge den foreløbige tidsplan kan der foreligge et lokalplanforslag i slutningen af juni.

null

Publiceret 29 January 2018 09:30