Efter Lions-sagen:

“Tilliden til vores ledere må ikke lide”

Nye procedurer skal forhindre gentagelse af svindelsag i Hørsholm

Af
Fred Jacobsen

Fremover skal personlige udlæg fra Hørsholms ledere begrænses mest muligt. Kan det alligevel ikke undgås, skal udlæggene kun godkendes af en side- eller overordnet medarbejder til den, der har haft udlægget.

Det er nogle af de konkrete ændringer i procedureren, der nu bliver foretaget i Hørsholm Kommune på baggrund af svindelsagen i Lions Børnehuse.

“Det har været vigtigt for os, at tilliden til ledelseslaget i kommunen ikke lider på grund af denne sag,” understreger viceborgmester Henrik Klitgaard (R) over for Ugebladet.

'Os' er i denne sammenhæng et enigt økonomiudvalg, der nu har godkendt ændringerne i procedurerne - og viceborgmesteren understreger, at der er bred politisk enighed om, at ledelse i Hørsholm Kommune fortsat skal være baseret på tillid.

Enkeltstående sag

“Sagen er enkeltstående og ikke tidligere set i det omfang. Derfor mener vi ikke, der er grund til voldsomme ændringer,” forklarer Henrik Klitgaard.

Begrænsningen af personlige udlæg betyder blandt andet, at når en leder i kommunen går ud og køber ind på kommunens regning hos en virksomhed, der er en aftale med, så skal fakturaen sendes direkte til kommunen i stedet for at lederen selv lægger beløbet ud.

Der kan ifølge Henrik Klitgaard være undtagelser, hvor medarbejderen selv lægger ud for en udgift. Når det sker, er det så en sideordnet eller en overordnet medarbejder, der skal godkende udlægget.

“For eksempel, når der i forbindelse med en udflugt skal afregnes for frokost eller lignende,” oplyser Henrik Klitgaard.

Godkendelse ændres

Det sker ifølge økonomiudvalgets dagsorden for at undgå, at en underordnet kan føle sig presset af en overordnet til at godkende udlæg og sker på baggrund af det kendskab til sagsforløbet i svindelsagen, som er kommet frem i rapporterne fra henholdsvis revisionsfirmaet PwC og Kommunernes Landsforening (KL).

Her var et af punkterne, at Lions Børnehuses tidligere områdeleder - der nu er sigtet for mandatsvig - har haft meget store personlige udlæg og blandt andet bad underordnede medarbejdere om at godkende bilag på personlige udlæg, som kommunens økonomisystem så kunne udbetale til områdelederen.

Derud over skal enkelte enheders konti undersøges for hyppige overførsler og størrelsen af dem, plus at der i forbindelse med stikprøver skal være et oftere fokus på udlæg.

Publiceret 10 February 2018 10:00