Skimmelsvampen er nu inddæmmet på Usserød Skole

Det var skimmelsvamp, man fandt i SFO-bygningen på Usserød Skole i februar. Resten af skolen er undersøgt, og bygningerne er sunde, fastslår Hørsholm Kommune

Af
Morten Timm

Morten Timm

Det var vækst af giftig skimmelsvamp, som i vinterferien blev fundet i SFO-bygningen på Usserød Skole.

Det er fastslået i de analyser af svampespore, som blev taget umiddelbart efter fundet, og er analyseret på Teknologisk Institut, oplyser Hørsholm Kommune.

SFO-bygningen, der straks blev lukket af for børn og personale, er siden blevet miljøsaneret, og konklusionen af de nye prøver hos analyseinstituttet er, at der ikke længere er spor af skimmelsvamp.

Det fik forleden Hørsholm Kommune til at genåbne bygningen, dog undtaget den lille gymnastiksal (tumlesalen) og LEGO-rummet.

Fortsat lukket

Begge steder er der også blevet konstateret skimmelsvamp, og de vil fortsat være lukket, indtil håndværkerne er helt færdige med reetableringen.

Det samme gælder for to rengøringsrum på skolen, hvor der ligedes er fundet vækst af skimmelsvamp.

Udover fund af skimmelsvamp i vægkonstruktionen blev der ydermere fundet en form for vækst af skimmelsvamp i en gulvprøve.

I et brev til forældrene meddeler Hørsholm Kommune, at man har valgt at lukke tumlesalen for at tage yderligere prøver og ud fra princippet om først at frigive en bygning, når der foreligger negative prøvetagninger.

Slusen ramt

Efter vinterferien måtte Hørsholm Kommune også lukke Slusen efter mistanke om svamp i bygningen.

Her afslørede prøver, at der også var moderat vækst af skimmelsvamp visse steder i bygningens gulvkonstruktioner. I alt tre rum.

Men hele huset er undersøgt, og afhængig af omfanget af fugt i gulvkonstruktionen vil det nok tage en måneds tid med affugtning og udbedring af skaderne.

Slusens elever og medarbejdere vil i perioden opholde sig på Stampen.

Mistanken vakt

Svampe-sagen opstod i forbindelse med det årlige bygningssyn, hvor mistanken rettede sig mod de lukkede hulrum i gavlen på Usserød Skoles SFO-bygning.

Bygningen blev lukket, og der blev taget en række prøver i hele huset. Prøveresultaterne viste som nævnt, at der var vækst af skimmelsvamp i de lukkede hulrum i gavlen.

Alle de angrebne steder er blevet miljøsaneret, og der er også udført en total afrensning og desinficering af områderne samt inventar.

Sund skole

Hele Usserød Skole er de seneste uger blevet gennemgået meget nøje med henblik på at undersøge alle bygninger for svampevækst.

Overordnet viser undersøgelserne, at skolen er en sund bygning. Det skriver Hørsholm Kommune i et brev til skolens forældre.

FAKTA

Symptomer ved udsættelse for skimmelsvamp:

Irritation og tørhed af slimhinder i øjne, næse og svælg samt tæthed i næse

Forværring af eksisterende astma

Luftvejsinfektioner

Træthed, hovedpine og svimmelhed

Koncentrationsbesvær

Hudkløe og udslæt

Hørsholm Kommunes kommunallæge oplyser, at der normalt ingen akut sundhedsrisiko er ved at opholde sig i en bygning med fugt og skimmelsvamp.

Skimmelsvamp kan imidlertid godt give symptomer, og ved mistanke om symptomer udløst af skimmelsvamp angiver kommunallægen, at der tages kontakt til egen læge.

Publiceret 13 March 2018 11:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV