Rungsted Kyst Stations vestre bygning, interiur, taget 12. april 2018 efter lukning af stationens 7eleven. Foto: Leon Gyldmark.

Rungsted Kyst Stations vestre bygning, interiur, taget 12. april 2018 efter lukning af stationens 7eleven. Foto: Leon Gyldmark.

Historisk:

Rungsted Kyst Station - nu uden billetter

Med færre tog i fremtid går Rungsted Kyst Station en ny fremtid i møde. Museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen om stationens historie

Af
Af Hans Jørgen Winther Jensen

museumsinspektør og arkivleder

Museum Nordsjælland

En flosset seddel på de nedrullede skodder på Rungsted Kyst Station fortæller, at kiosken lukker 31. marts, og at man henviser til Kokkedal Station.

Kystbanen fra København til Helsingør åbnede i 1897 under stor lokal opmærksomhed fra bønder hørsholmere og landliggere i Rungsted.

En af stationerne her var Rungsted Station, som først senere skiftede navn til Rungsted Kyst Station for ikke at blive forvekslet med Ringsted. Stationen var udset til at være en stor station med mange afgange, passagerer og meget gods.

Endestation Rungsted

Stationen var endestationen for to spor fra Østerport, mens kystbanen kun var etsporet fra Rungsted til Helsingør. Kokkedal var således kun et trinbræt i Kystbanens barndom.

Det betød, at mange tog skulle vende her, før de kørte mod København igen. Og det sidste aftentog blev parkeret i Rungsted, hvor personalet, så overnattede.

Den store bygning på den sydøstlige del af det store baneterræn – remisen – afspejler dette. Den er indrettet til, at der kunne stå to lokomotiver.

Når aftenens sidste lokomotiv var ankommet, blev det rangeret til remisen for at kunne overnatte her. Lokomotivfører, fyrbøder og det øvrige togpersonale kunne ligeledes overnatte her, idet der i bygningens sydlige ende var fire værelser til formålet.

Meget gods transporteres i dag med lastbil. Tidligere skete det med jernbane. Stykgods transporteredes med almindelige persontog. Større forsendelser transporteredes med godstog. Når godstog kom til Rungsted fra København eller Helsingør blev godsvognene med gods til Rungsted koblet af togstammen og rangeret ud på godssporene vest for selve Kystbanen.

Her kunne modtagerne af godset så selv sørge for afhentningen – det kunne for eksempel være købmanden, der skulle afhente koks.

I perioden1930-2005 fandtes her noget i år 2018 så sjældent som et postkontor drevet af postvæsenet, hvor man kunne hente og afsende breve og pakker. Så alt i alt var der mange mennesker, der kom og gik og ekspederede i dagtimerne på og omkring Rungsted Kyst Station. Og man blev ikke henvist til Kokkedal.

Hvor der i 2018 er nedrullede skodder, var der i 1975 en billetluge og et ekspeditionskontor. Foto: Helge Pedersen

Hvor der i 2018 er nedrullede skodder, var der i 1975 en billetluge og et ekspeditionskontor. Foto: Helge Pedersen

Læs mere

Vil man vide mere om Rungsted Kyst Station, henvises der til Hørsholm Egns Museums årbog fra 2009, hvor Helge Pedersen har skrevet artiklen: Erindringer fra eller om Rungsted Kyst Station. Fotos fra området findes på arkiv.dk

Foto af Rungsted postkontor april 2004.

Foto af Rungsted postkontor april 2004.

Publiceret 01 May 2018 13:30