Dette er området, der er omfattet af helhedsplanen for Rungsted Kyst Station. Illustration: Hørsholm Kommune

Dette er området, der er omfattet af helhedsplanen for Rungsted Kyst Station. Illustration: Hørsholm Kommune

Nu vil Rungsted-borgere vide, hvad der skal ske

Borgere nær Rungsted Kyst Station inviterer til ’visionsdialog’ om området

Af
Fred Jacobsen

“Der går så mange rygter om, hvad der skal ske. Vi vil bare gerne blive klogere. Få mere at vide om, hvad der skal ske.”

Sådan siger Charlotte von Haffner som begrundelse for, at hun sammen med en stor håndfuld naboer, venner og bekendte har taget initiativ til det, hun kalder en 'visionsdialog'. Den foregår i Rungsted Skoles aula torsdag 31. maj kl. 19.

Alle, der har interesse i udviklingen i området omkring Rungsted Kyst Station er velkommen - og alle medlemmer af byrådet er inviteret.

Selv stiller Charlotte von Haffner med en arkitekt, der forstår sig på byrum. Hun hedder Camilla Richter-Friis fra Gehl Architects. Håbet er, fortæller Charlotte von Haffner til Ugebladet, at borgere og lokalpolitikere kan drøfte visioner for området.

“Vi er en flok aktive borger, der har snakket sammen. Nogle af os er flyttet til området, fordi vi mener, at det er et dejligt sted at blive gammel i. Vi ønsker et unikt og smukt boligområde for alle generationer tæt på station, skole, børnehave, indkøb, havn, natur og sport,” forklarer Charlotte von Haffner.

Baggrund for initiativet er byrådets beslutning om en helhedsplan for området omkring Rungsted Kyst Station. Et område, der blandt andet omfatter den meget omdiskuterede grund, hvor Fritidshuset og daginstitutionen Ulvemosehuset nu befinder sig.

Charlotte von Haffner oplyser, at hun har talt med Miljø- og planligningsudvalgets formand Kristin Arendt (K) om det, som efter sigende skulle være positiv stemt i forhold til at tage dialogen.

Mødet begynder kl. 19, men initiativtageren vil tage interesserede med på en gåtur i området en halv time før. Mødested er indkørslen til Rungsted Skole.

FAKTA

Byrådet i Hørsholm har besluttet at udarbejde en helhedsplan for området omkring Rungsted Kyst Station.

Der er lagt denne tidsplan i forløbet:

Maj-juni: Dialog med borgere, grundejere og stationsområdets interessenter og aktører. Møder og udarbejdelse af idékatalog.

Juni-september; Byrådet diskuterer visioner for området, som skal drøftes på augustkonferencen 24.-25. august. Derefter borgermøde, hvor visionen præsenteres. 29. september skal Økonomiudvalget godkende visionen og program for området.

Oktober-november: Udkast til helhedsplan, som første gang skal drøftes på byrådets møde 29. oktober. Derefter borgermøde.

December: 17. december præsentation af helhedsplan for byrådet, derefter borgermøde.

Fritidshuset er en del af det område, hvor der måske - måske ikke - skal være boliger til ældre. Arkivfoto

Fritidshuset er en del af det område, hvor der måske - måske ikke - skal være boliger til ældre. Arkivfoto

Publiceret 16 May 2018 06:00