Der var fest og sene efterårsfarver, da den gamle sygehusgrund i oktober sidste år fik navnet PH Park. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Der var fest og sene efterårsfarver, da den gamle sygehusgrund i oktober sidste år fik navnet PH Park. Arkivfoto: Fred Jacobsen

PH Park:

Investorerne fik for lidt tid

Travlt marked og tidsforløb forklaring på den beskedne interesse for at investere i de første byggefelter

Hørsholm Kommunes strategi med at sælge PH Park i flere bidder er foreløbigt opgivet. To af de fire byggefelter har været i udbud siden februar, men dem er der kun kommet et enkelt bud på. Kommunen har derfor besluttet at sende alle fire byggefelter i udbud på én gang. Den ene byder, der kom, er dig stadig med i opløbet.

Skuffet borgmester

“Selvfølgelig er det skuffende,” siger borgmester Morten Slotved (K), som siger han kunne få ondt i maven, hvis det ikke var for de positive tilbagemeldinger fra mulige investorer.

“Heldigvis er tilbagemeldingen positiv. Både pensionskasser og kapitalfonde har meldt tilbage, at de anser Hørsholm som et attraktivt sted at investere i,” lyder det fra borgmesteren.

To måneder er for lidt

En forklaring på den yderst beskedne interesse for at bygge på to af de fire byggefelter på den tidligere sygehusgrund kan være, at investorerne har haft for kort tid til at se på udbuddet og tage stilling til det.

“Flere har sagt, at de har haft for lidt tid. Vi har ikke ramt deres afgørende møder tidsmæssigt,” forklarer Ole Stilling, direktør for by- og ejendomsudvikling.

Byrådet sendte udbuddet på de to byggefelter af sted i slutningen af februar, så mulige investorer reelt kun havde marts og april til at se og regne på det.

“Det, vi har lært af dette, er, at sådan et udbud skal være ude i længere tid. Formentlig mindst tre måneder,” siger borgmester Morten Slotved.

Selv om både borgmester og direktør er overraskede over de manglende bud, er de beroligede af at vide, at det ikke skyldes, at der mangler penge i markedet til den slags projekter.

“Vi får at vide, at det er der. Og at der er gang i rigtig meget byggeri rundt omkring,” siger Ole Stilling, som kobler travlheden med tidsfaktoren, der gør, at udbuddet har været i markedet i for kort tid.

En ejendomsudvikler, Ugebladet har talt med, bekræfter, at der fortsat er penge og at der er stor travlhed.

Bagud på boligleje

Udvikleren, der ønsker at være anonym, mener så også, at investorernes fokus ligger på København, som gør, at Hørsholm ligger lidt i periferien af den helt store interesse. Og: Hørsholm er først nu ved at gøre sig kendt som et sted, hvor det er værd at investere i.

Det er ikke et billede, Morten Slotved genkender. Han mener, interessen er der og at det foreløbige skuffende resultat er et spørgsmål om timing. Ole Stilling kan dog godt følge analysen et stykke ad vejen.

“Hørsholm har levet et stille liv og opleves måske som fuldt udbygget. Og så er lejeboligmarkedet i Hørsholm en smule bagud i forhold til København,” konstaterer han. Det betyder, at udlejere ikke kan få den samme pris for en lejebolig her som i København.

Oprindeligt var det planen at sende de to andre byggefelter i udbud omkring årsskiftet til 2019.

Publiceret 22 May 2018 07:00