Den nye nabo vil tage en tre-fire meter over det nuværende hus på Skovvænget 23 og vil få frit syn ind i Malenes dagligstue. Foto: Fred Jacobsen

Den nye nabo vil tage en tre-fire meter over det nuværende hus på Skovvænget 23 og vil få frit syn ind i Malenes dagligstue. Foto: Fred Jacobsen

Udvalg i modvind:

Jeres løfter klinger hult

Naboer i Folehavekvarteret vrede over, at MPU først sagde nej, så ja til stort husbyggeri på Skovvænget

Af
Fred Jacobsen

“Da Kristin Arendt blev valgt og blev formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), åndede vi lettet op. Mærkesagerne varlokalplan, en ordentlig håndtering af byggesager og dialog med borgerne. Vi følte os trygge. Jeg har stemt på hende. Vi havde tillid til hende. Den er blevet misbrugt.”

Kontante ord fra Marianne Jenlev Vestgaard, som bor Schæffersvej i Folehavekvarteret og er nabo til et husbyggeri på Skovvænget 23. Sammen med tre andre naboer, der bor lige omkring byggeriet, er hun parat til at gå langt for at få omstødt byggetilladelsen.

“Vi har hyret en advokat, som vi tager med,” siger hun om det møde, Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), har inviteret de vrede naboer til på onsdag på rådhuset for at belyse baggrunden for, at byggetilladelsen blev givet.

Forbud vendt til et ja

Sagen har været i MPU to gange: I januar nedlagde udvalget som led i deres strategi for at få styr på de store huse i blandt andet Folehavekvarteret med en lokalplan et §14-forbud, fordi bygherren, Kjeld Lercke, ønskede at lave det eksisterende ældre etplans parcelhus om til et to etagers hus.

Da MPU har besluttet, at alle ansøgninger om huse i to etager i Folehavekvarteret skal tages op til politisk behandling i MPU, besluttede et enigt udvalg at nedlægge et § 14-forbud.

Det betyder, at kommunen senest et år efter skal fremlægge forslag til en lokalplan, der regulerer de forhold, der var årsag til forbuddet.

Bygherre protesterede

Bygherren var utilfreds med den afgørelse og sendte i stedet et nyt projekt, så huset nu er i 1½ etage med blandt andet to store henholdsvis 5,75 og 6,5 m brede kviste og store vinduespartier. Og der er tale om et næsten 8,5 m højt hus, som er højden, byggeretten tillader.

Bygherre Kjeld Lercke skriver desuden til Hørsholm Kommunes Team Byg, at han er uforstående over for, at hans byggeprojekt skal behandles politisk. Dette projekt blev så godkendt 26. april.

Frygter præcedens

En del af beslutningen er, at fremtidige byggeprojekter i 1½ etage i Folehavekvarteret fremover skal behandles administrativt.

Det har fået de fire naboers sind i kog.

“Sagen har dannet præcedens. Burde den derfor ikke være håndteret særligt omhyggeligt fra jeres side?”, spørger de fire naboer i en fælles klage til udvalgsformanden og tilføjer, at naboerne er “dybt forundrede og vrede” over godkendelsen, som de betegner som “sløset politisk behandling stik mod jeres valgløfter.”

“De politiske løfter om bevarelse af Folehavekvarterets karakter og generelt lav bebyggelse samt dialog med borgerne klinger derfor hult,” hedder det i henvendelsen til udvalgsformanden.

De er endeligt særdeles utilfredse med, at de som naboer ikke er blev hørt.

“Vi naboer er part i sagen grundet væsentlige gener i form af skygge- og indkigsgener og har i henhold til forvaltningsloven krav på at blive hørt,” skriver naboerne og mener, at udvalget alene af den grund bliver nødt til at tage sagen op igen.

Kan se lige ind til os

Ud over skuffelsen og vreden over ikke at være hørt og oplevelsen af, at politikerne i MPU ikke lever op til deres valgløfter, er der også stor utilfredshed med selve byggeriet.

“Vores grund falder et par meter i forhold til det nye hus, så de næsten 8,5 meter, de får lov til at bygge i højden, virker som 10-11 meter herfra. Huset tager aftensolen fra vores grund, og fra de store vinduer kan de se lige ind i vores opholdsrum,” fortæller Malene Swartz Dalsgaard, som mener, at ændringen fra to til 1½ etager er en forværring af naboernes situation, fordi det godkendte byggeri i 1½ plan er højere end det i første omgang afviste to etagers byggeri.

Vi havde tillid til hende. Den er blevet misbrugt

Marianne Vestgaard, Schæffersvej

Publiceret 22 May 2018 08:15