Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, bød på Cava til de fremmødte borgere, men regnvandsprojektet skulle også indvies med boblevandet. Foto: Hørsholm Kommune

Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, bød på Cava til de fremmødte borgere, men regnvandsprojektet skulle også indvies med boblevandet. Foto: Hørsholm Kommune

Regnvands-projekt indviet:

Hældte Cava i kloakken

Hørsholm Kommune har fået sit første LAR-projekt, lokal afledning af regnvand på Gyvelvej

Af
Morten Timm

Morten Timm

35-40 beboere i og omkring Gyvelvej var mødt op, da Hørsholm Kommune torsdag indviede deres første LAR-projekt.

LAR står for 'Lokal afledning af regnvand', og med 18 nye regnbede, der er placeret på vejhjørnerne på og omkring Gyvelvej og under sig har store faskiner, er de klar til at opsamle 475 kubikmeter regnvand, når det fremover ledes fra Gyvelvejs sideveje (Falkevej, Uglevej, Tranevej, Hejrevej, Mejsevej, Havevej og Kragevej) ledes ad nye chaussestensrender.

LAR-projektet er lavet for at forhindre oversvømmelse af Hasselvej, som i Hørsholm Kommunes klimatilpasningsplan er udpeget som risikoområde.

“Vi tør gå nye veje”

En glad formand for Miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt (K) stod for den officielle indvielse - og i mangel af regn fra vejrguderne - og for at udbringe et skål med de mange fremmødte og for projektet - skænkede hun også en flaske Cava i chaussestensrende.

“I Hørsholm Kommune ser vi flere klimaprojekter skyde frem, og vi har en vision, der hedder “vi tør gå nye veje”, og det er dette projekt et godt eksempel på,” sagde Kristin Arendt.

Ved store regnskyl løber vandet som før nævnt ad de nye chaussestensrender og ledes derefter ud i de dybe og beplantede regnvandsbede - og med underliggende faskiner, der er tilsluttet hovedkloakken, tømmes vandet langsomt og minimere dermed risikoen for overbelastning af kloaknettet og efterfølgnede oversvømmelse.

“Man kan sige, at regnvandsbedene og faskinerne får bremset regnvandet,” siger Søren Ryby, skov- og landskabsingeniør i Hørsholm Kommune.

18 dybe regnvandsbede er etableret ovenpå store faskiner på vejhjørnerne på og omkring Gyvelvej. De kan i alt opsamle 475 kubikmeter regnvand og forsinker vandets videre vej til kloakken og kan dermed forhindre oversvømmelser på og omkring Hasselvej. Foto: Morten Timm

18 dybe regnvandsbede er etableret ovenpå store faskiner på vejhjørnerne på og omkring Gyvelvej. De kan i alt opsamle 475 kubikmeter regnvand og forsinker vandets videre vej til kloakken og kan dermed forhindre oversvømmelser på og omkring Hasselvej. Foto: Morten Timm

Klar til 10 års hændelse

Det nye regnvandsprojekt er dimensioneret til at klare en såkaldt 10 års hændelse, og har kostet omkring 5 millioner kroner. Men er langt billigere end en konventionel løsning med fx underjordiske forsinkelsesbassiner, oplyser kommunens skov- og landskabsingeniøren.

Der er plantet 3600 stauder og planter (Salvie, Løvehale, Blåals, Sankthansurt og krybende læteløs) i regnvandsbedene, og de er udvalgt, fordi de både kan tåle perioder med tørke og blive oversvømmet. Dog vil man i vintermånederne lede regnvandet direkte i kloakken, så salt fra vejene ikke ødelægger planterne.

Der er opført lignende LAR-projekter andre steder i Danmark, men det er det første af sin slags i Hørsholm Kommune.

Dog ikke det første klimaprojekt, der er søsat. Ved Usserød Å kan vandet opstuves på engarealerne syd for Mortenstrupvej, og på Stadion Allé, hvor tag- og vejvand ledes ned til en stor faskine under den nyanlagte parkeringsplads.

Ifølge udvalgsformand Kristin Arendt er der pt ikke planlagt andre LAR-projekter i Hørsholm.

“Nu skal vi se effekten af det her først,” siger Kristin Arendt.

LAR-projektet er etableret som et medfinansieringsprojekt med forsyningsselskabet Novafos.

3600 planter er sat i jorden i de mange nye regnvandsbede.

3600 planter er sat i jorden i de mange nye regnvandsbede.

Mange beboere i og omkring Gyvelvej var mødt op til indvielsen af det nye Lokale Afledning af Regnvands-projekt, hvor formand for Miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt (med ryggen til) bød velkommen.

Mange beboere i og omkring Gyvelvej var mødt op til indvielsen af det nye Lokale Afledning af Regnvands-projekt, hvor formand for Miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt (med ryggen til) bød velkommen.

Publiceret 11 June 2018 12:00