Bænken ved busstoppestedet Vallerød Banevej er pist væk, men vil snart blive erstattet med en anden, lover Hørsholm Kommune. Foto: Fred Jacobsen

Bænken ved busstoppestedet Vallerød Banevej er pist væk, men vil snart blive erstattet med en anden, lover Hørsholm Kommune. Foto: Fred Jacobsen

Forsvinder sporløst:

Hørsholms bænke er meget populære

Kommunens ’Københavner’-bænke er så populære, at folk stjæler dem

Af
Fred Jacobsen

Ind imellem støder borgere i Hørsholm ind i det problem, at den bænk, de ynder at tage et hvil på, ikke er der mere.

En forklaring er, at kommunen vælger at flytte dem til et andet sted, at de er taget ind til et serviceeftersyn - eller at nogle mener, at en bestemt bænk har det bedre hjemme i deres egen have end på en offentlig vej.

“Københavner-bænkene er populære. Det sker, de bliver stjålet,” fortæller landskabsarkitekt Mona Jakobsen Dybdal fra Hørsholm Kommune.

Det er formentlig det, der er sket med den bænk, der nu ikke længere befinder sig ved busstoppestedet Vallerød Banevej på Rungstedvej. Det vil kommunen snart råde bod på og igen få en bænk på plads.

Hvorfor er de væk?

Ugebladet skriver om de forsvundne bænke på baggrund af en henvendelse fra en læser, der både over for kommunen og Ugebladet undrer sig over, at 4-5 bænke på strækningen fra Rungsted Bytorv til Ørbæksvej skulle være forsvundet - til gene for især ældre borgere. Det er dog ikke et billede, Mona Jakobsen Dybdal kan genkende.

Hun oplyser, at hun har været en tur op ad Rungstedvej på den nævnte strækning med en registrering af de kommunale bænkes placering og kan konstatere, at bænken ved stoppestedet Vallerød Banevej er den eneste, der mangler.

Bænke bliver flyttet

Der er tre kommunale bænke på strækningen. De to andre, ved Øster Pennehavevej og 170 meter oppe ad Sanskevej står ifølge landskabsarkitekten, hvor de skal stå.

“Det sker, at vi flytter en bænk, hvis den kan gøre nytte et andet sted eller hvis borger henvender sig med ønsket om en bænk et bestemt sted,” siger Mona Jakobsen Dybdal, som dog understreger, at man som borger ikke bare kan 'bestille' en bænkflytning.

“Det sker naturligvis først efter grundig overvejelse,” slår hun fast.

Hørsholm Kommune oplevede sidste efterår, at nogle af de populære Københavnerbænke forsvandt fra Slotsparken.

Publiceret 12 June 2018 09:15