Søg tilskud til istandsættelse

Frem til og med søndag 1. juli er der mulighed for at søge om tilskud til udvendig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger beliggende i Hørsholm Kommune.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt de statslige udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2018. Hørsholm Kommune har fået andel i puljen, nærmere bestemt 104.884 kr.

Det betyder, at der igen i år kan ydes tilskud til bygningsforbedring af bevaringsværdige huse med 50 procent statslig refusion.

“Puljen til byfornyelse er en oplagt mulighed for at komme i gang med at istandsætte sin bevaringsværdige bolig. Dette gavner såvel bygningsejere som øvrige borgere i kommunen, der har en interesse i, at vi bevarer og styrker den bebyggede kulturarv,” udtaler formand for miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt i en pressemeddelelse.

Er man ejer af en bevaringsværdig bygning i kommunen, kan man under visse betingelser søge om støtte til istandsættelse. Læs mere på www.horsholm.dk jesl

Publiceret 17 June 2018 08:00

SENESTE TV