Nu kan du søge om støtte til udvendig vedligeholdelse af dit bevaringsværdige hus. Arkivfoto

Nu kan du søge om støtte til udvendig vedligeholdelse af dit bevaringsværdige hus. Arkivfoto

Søg tilskud til istandsættelse

Frem til og med søndag 1. juli er der mulighed for at søge om tilskud til udvendig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger beliggende i Hørsholm Kommune.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt de statslige udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2018. Hørsholm Kommune har fået andel i puljen, nærmere bestemt 104.884 kr.

Det betyder, at der igen i år kan ydes tilskud til bygningsforbedring af bevaringsværdige huse med 50 procent statslig refusion.

“Puljen til byfornyelse er en oplagt mulighed for at komme i gang med at istandsætte sin bevaringsværdige bolig. Dette gavner såvel bygningsejere som øvrige borgere i kommunen, der har en interesse i, at vi bevarer og styrker den bebyggede kulturarv,” udtaler formand for miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt i en pressemeddelelse.

Er man ejer af en bevaringsværdig bygning i kommunen, kan man under visse betingelser søge om støtte til istandsættelse. Læs mere på www.horsholm.dk jesl

Publiceret 17 June 2018 08:00