Det er især byggehøjden, der har været et problem for naboerne i kvarteret. For eksempel her, hvor Malene Swartz Dalgaard på Skovvænget demonstrerer, i hvor høj grad hun vil kunne se naboens kommende hus rager op over hækken. Foto: Fred Jacobsen

Det er især byggehøjden, der har været et problem for naboerne i kvarteret. For eksempel her, hvor Malene Swartz Dalgaard på Skovvænget demonstrerer, i hvor høj grad hun vil kunne se naboens kommende hus rager op over hækken. Foto: Fred Jacobsen

Borgermøde ser på Folehavekvarteret

Kommunen vil høre om ønsker og idéer til ny lokalplan

Af
Fred Jacobsen

BORGERMØDE Gøgevangskvarteret, der er en del af Folehavekvarteret, er et af de boligområder i Hørsholm, der har fyldt meget i blandt andet Ugebladets spalter de seneste år.

Ikke mindst har kommunens tilladelser til at bygge høje huse på op til 8,5 meter skabt debat - især blandt naboerne, der ikke bryder sig om at få rejst en 'mur' lige på den anden side af hækken.

Miljø- og planlægningsudbalget (MPU) sætter derfor nu arbejdet i gang med en ny, samlet lokalplan for Gøgevangskvarteret. I dag er området ureglueret, så grundlaget for at bygge ligger i kommuneplanen og de servitutter, der måtte være i områdert.

Et led i det arbejde er et borgermøde, som finder sted torsdag 21. juni kl. 18 i kantinen på Hørsholm Rådhus, hvor kommunens politikere og embedsfolk vil høre idéer og bemærkninger til en kommende lokalplan.

"Gøgevangskvarteret er et meget attraktivt boligområde og indeholder en række værdier, som vi ønsker at værne om med en ny lokalplan", er udvalgsformand Kristin Arendt citeret for pressemeddelelsen, der omtaler borgermødet.

Publiceret 20 June 2018 13:30