De mange byggesager kan da ikke komme bag på kommunen, mener Bjarne Schytte. Arkivfoto: Fred Jacobsen

De mange byggesager kan da ikke komme bag på kommunen, mener Bjarne Schytte. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT: Et langt klynkeri fra MPU

Af Bjarne Schytte, Vallerødgade 18 A, 2960 Rungsted Kyst:

I et læserindlæg fra Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU) her i Ugebladets spalter d. 5. juni beskæftiger udvalget sig i meget langt klynkeri med, hvor besværligt det er for både politikerne og administrationen at håndtere de mange, ca. 800 byggesager!

De i snart mange år lave renter på boliglån betinger jo øget aktivitet, det burde ikke komme som nogen overraskelse for hverken udvalg eller administrationen! Når der foreligger så mange sager skyldes det bl.a., at antallet af ulovlige byggerier i kommunen er eksploderet!

Det drejer sig ikke om hvorvidt nogen skal ”balancere” før lokalplanerne (hvilke?) kommer, men derimod overholdelse af gældende lovgivning, hvad enten det er gældende planlov, servitutter og byggelovgivningen i øvrigt. Administrationen (Team Byg) uddeler rundhåndet byggetilladelser, der er i strid med den gældende lovgivning. Det er uhørt, og det må selvfølgelig afstedkomme klagesager og søgsmål.

I en meget aktuel sag på Solvænget i Rungsted, hvor den maksimale tilladte byggehøjde er overskredet med ca. 1,5 m på dette højhus, konkluderer Team Byg, at man anser forholdet som værende uden større betydning, og man opfordrer parterne til at snakke sammen!

Tror administrationen, at dette blot er en sag om ”sædvanlige” nabostridigheder? I læserindlægget oplyser MPU, at man henstiller til administrationen, at denne udsender indkaldelser til partshøring(er) i relevante sager! I den her omtalte sag gør Team Byg da også dette (modvilligt), idet man samtidig i høringen oplyser, at de forurettede parter næppe skal forvente at blive hørt eller forvente at få medhold!

Kære MPU, disse såkaldte partshøringer er at stikke blår i øjnene på borgere, der ser deres ejendomme forringet i både i- og materielle værdier!

Publiceret 20 June 2018 23:00