Sådan tog det sig ud, da budgetaftalen for 2018 blev skrevet under sidste efterår. Arkivfoto

Sådan tog det sig ud, da budgetaftalen for 2018 blev skrevet under sidste efterår. Arkivfoto

Sparekniven er ikke på vej ned i noget - endnu

Økonomiudvalget ser i dag på 82 forslag til 35 millioner kr.

Af
Fred Jacobsen

BUDGET "Sparekniv på vej ned i sankthansbålet", skrev Ugebladet 7. juni i overskriften på en artikel, der beskæftigede sig med et af de i alt 82 forslag til budgetreduktioner, økonomiudvalget i dag får forelagt og sender videre til de forestående budgetforhandlinger.

Artiklen er ifølge borgmester Morten Slotved (K) den direkte årsag til, at kommunen for nogle dage siden udsendte en pressemeddelelse, hvor Slotved understreger, at det alene handler om forslag fra kommunens administration og at intet bliver besluttet, før forhandlingerne er afsluttet og den endelige budgetaftale for 2019 og overslagsårene frem til 2022 foreligger.

"Det er vigtigt for mig at understrege, at vi har en knivskarp arbejdsdeling, hvor administrationen udarbejder budgetforslag inden sommerferien og kommunalbestyrelsen først tager stilling og træffer beslutninger efter sommerferien," siger borgmesteren om de 82 forslag til budgetreduktioner til sammenlagt 35 millioner kr.

Hvorfor finder du det nødvendigt at sende en pressemeddelelse ud med det budskab?

"Det er, fordi Ugebladet skriver om det og lægger politikerne en masse ord i munden. På grund af presseomtale, så du (Ugebladet, red.) og borgerne forstår, hvad der er op og ned," siger Morten Slotved til Ugebladet.

Mange henvendelser

Han fortæller, at han er overrasket over, hvor mange henvendelser fra borgere ovenstående artikel førte med sig, og hvor de spørger til, hvorfor det årlige kommunale sankthans-arrangement ved Hørsholm Kirke nu skal spares væk. Og at han gang på gang har måttet forklare, at intet endnu er besluttet. Skæbnen ville så, at sankthansarrangementet i år måtte aflyses på grund af det afbrændingsforbud, Nordsjællands Brandvæsen har udstedt.

"Det er jo sundt nok, at forslag bliver debatteret," mener Slotved og understreger det vigtige i, at processen står klart for alle.

"Vi bruger jo også en del tid på at mødes med interessegrupper for at høre, hvad man ellers kunne gøre. Det gør vi for at sikre en god proces," lyder det fra Hørsholms borgmester.

Frie hænder til administrationen

I januar bad økonomiudvalget administrationen om at udarbejde hvad der kaldes et priorinteringskatalog med den forudsætning, at der skulle findes budgetreduktioner på i alt 35 millioner kroner. Det er et arbejde, kommunens medarbejdere har haft frie hænder til. Og målet, de 35 millioner kr., er ifølge borgmesteren for at være på den sikre side.

"Jeg kan ikke nu sige, hvad der til sidst bliver brug for. I indeværende år slap vi jo for besparelser. Når vi har sagt 35 millioner kr. er det for at sikre det nødvendige råderum," forklarer Morten Slotved.

Den videre proces

Efter dagens økonomiudvalgsmøde sendes de 82 forslag videre til kommunalbestyrelsens budgetkonference 24.-25. august

Allerede nu er alle forslag tilgængelige på kommunens hjemmeside

Budgetmaterialet til augustkonferencen er tilgængelig fra 17. august

Borgere kan fremsende skriftlige høringssvar fra 17. august frem til 3. september, og der er interessentmøde onsdag 29. august

Kommunelbestyrelsen skal vedtage budget senest 8. oktober

Publiceret 21 June 2018 09:30