Jobcentret i Hørsholm oplever en stigning i antal langtidsledige og vil gerne finde ud af, hvorfor. For at kunne hjælpe, siger arbejdsmarkedschef Peter Juul Andersen. Arkivfoto: Lars Schmidt

Jobcentret i Hørsholm oplever en stigning i antal langtidsledige og vil gerne finde ud af, hvorfor. For at kunne hjælpe, siger arbejdsmarkedschef Peter Juul Andersen. Arkivfoto: Lars Schmidt

Ledigheden i Hørsholm er på vej op

Der er mange højtuddannede, og det tager længere tid for dem at finde arbejde

Af
Fred Jacobsen

Selv om udgangspunktet er lavt, og Hørsholm Kommune med 2,8 procent har den 7. laveste arbejdsløshed blandt hovedstadens kommuner, er man i kommunens arbejdsmarkedsafdeling gået i tænkeboks for at finde ud af, hvorfor arbejdsløsheden stiger.

Tallene viser nemlig, at det gør den: Fra februar 2017 til samme måned i år er der kommet 44 ledige oven i. En smule bekymrende er det også så også, at antallet af langtidsledige er steget, så mere end hver fjerde af Hørsholm i alt 261 arbejdsløse nu har status som langtidsledige. Den status får en person, der har været ledig i 80 procent af tiden inden for 12 måneder - det vil sige typisk i ni måneder fra det tidspunkt, jobbet forsvandt.

Tager længere tid

Selv om kommunens arbejdsmarkedschef Peter Juul Andersen ikke præcist kan pege på én årsag til den stigende ledighed, er der måske alligevel en forklaring.

"En stor del af de ledige her i kommunen er relativt højt uddannede, akademiker for eksempel, og kommer måske fra lederjob. Det tager ofte lidt længere tid for dem at komme i arbejde igen," siger Peter Juul Andersen til Ugebladet.

Halvdelen over 50

En anden forklaring er alderen: Næsten halvdelen af kommunens ledige er over 50 år. Kombinationen af høj uddannelse og alder betyder ofte, at man hænger i ledighed i længere tid.

"Vi kan ikke forklare den stigende tendens, men vi skal jo se på, hvem der bliver hængende længere og om vi kan blive bedre til at spotte dem tidligere og hjælpe dem videre," fortæller Hørsholms arbejdsmarkedschef og peger blandt andet på, at kommunen selv styrker sine kompetencer for at blive bedre til at håndtere de højtuddannedes ledighed for at bekæmpe den.

Dyrere med tiden

Det skal ikke bare ske for den enkelte ledige persons skyld, men også for kommunekassen: Jo længere en person er ledig, jo dyrere bliver vedkommende, fordi den sats. kommunen skal bidrage til forsørgelsen med, stiger.

På spørgsmålet, om udflytningen af statslige arbejdspladser kan have indflydelse på ledigheden i en kommune som Hørsholm, siger Peter Juul Andersen: "Det kunne man jo godt synes er nærliggende, men vi har ikke data, der viser det."

FAKTA

Når det i artiklen nævnes 2,8 % ledighed, gælder det alle typer arbejdsløshed. De specifikke tal i artiklen omhandler kun forsikrede ledige. Det vil sige, at eksempelvis kontanthjælpsmodtagere ikke er regnet med i den omtalte stigning i ledigheden.

Der var 261 forsikrede ledige i Hørsholm i februar 2018 mod 217 året før.

Antal forsikrede langtidsledige er i samme periode steget fra 32 til 67 omregnet til fuld tid. Det vil sige, at mere end hver fjerde (27,2%) er langtidsledige.

Medlemmer af Akademikernes A-kasse udgør med 13,8 procent den største gruppe af ledige i Hørsholm. Landsgennemsnittet er 9,2 procent.

Personer mellem 50 og 54 år udgør den aldersmæssigt største gruppe. Lavest er ledigheden blandt de 20-24-årige

Kilde: Hørsholm Kommune

Publiceret 09 July 2018 12:28

SENESTE TV