'Skoven' er rekreativt område, Hørsholm Lille Skole har brugt som en del af skolen i mange år. Arkivfoto

'Skoven' er rekreativt område, Hørsholm Lille Skole har brugt som en del af skolen i mange år. Arkivfoto

Hørsholm Lille Skole: Forsvundet skøde skal vinde kampen

Skolen efterlyser skøde, der skal dokumentere, at skolen har ret til 'Skoven'

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm Lille Skole har på ingen måde opgivet kampen for at vinde hævd over 'Skoven', arealet, skolen har kæmpet med Hørsholm Kommune om at vinde hævd på i sagen om Hannebjerg-byggeriet. Og nu skal et skøde fra 1969 hjælpe skolen til at få ret.

Skødet skal ifølge skolens bestyrelsesformand Søren Andersen dokumentere, at kommunen i 1969, da den daværende højskole overlod de 2230 kvadratmeter, som er blevet kendt under navnet 'Skoven, accepterede, at der ikke kan bygges på grunden.

"Grunden på de 2.230 kvadratmeter blev solgt for 1.200 kr. ifølge tingbogen," fortæller skoleformanden i en pressemeddelelse fra Hørsholm Lille Skole. Alene det indikerer ifølge Søren Andersen, at den ikke er solgt som byggegrund.

Problemet er nu, at skødet ikke kan findes.

"Det vides desværre ikke præcist, hvad der blev aftalt i skødet, for det er blevet væk. I kommunens svarskrift (til skolens stævning mod kommunen, red.) står, at skødet 'måske er bortkommet'," oplyser skolens bestyrelsesformand, der heller ikke har været i stand til at finde skødet hos den forrige ejer, Louis Petersens Legat, der heller ikke er i stand til at frembringe dokumentationen.

"Skødet vedrører matrikelnummer 7æ Vallerød By, Hørsholm, formentlig dateret 10. juni 1969, og kan være blevet væk i forbindelse med oprydning, digital arkivering eller brug i andre sammenhænge," forklarer Hørsholm Lille Skole i pressemeddelelsen og er nu interesseret i at få det frem, så det kan indgå i kampen om 'Skoven'.

Den syntes ellers afgjort, da Landinspektørfirmaet LE34 i februar i forbindelse med en skelforretning afgjorde, at Hørsholm Lille Skole ikke har vundet ejendomsret over kommunens ejendom.

Siden har skolen stævnet kommunen, fordi den fortsat mener at have vundet hævd på 'Skoven', der siden 70'erne er blevet brugt af skolen, men som kommunen nu delvist vil inddrage til boligbyggeriet på det tidligere plejehjem Hannebjergs grund.

SAGEN KORT

  2013: Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal laves lokalplaner for Hannebjerg og Møllehusgrunden.

  2014: Planen er, at Hannebjerggrunden skal udstykkes i ti parcelhusgrunde.

  2015: Det gamle plejehjem bruges midlertidigt som bolig til flygtninge frem til 2017.

  2016: Kommunalbestyrelsen beslutter at Hannebjerggrunden skal sælges og der skal bygges boliger. 13 selskaber byder ind på at udvikle området.

  April 2017: DPI Invest II ApS og Krista og Viggo Petersens Fond vinder udbuddet og skal opfører 25-30 boliger på 110-140 kvadratmeter. Dorte Mandrup er arkitekten bag projektet. Boligerne skal stå færdige i 2020.

  Oktober 2017: På et borgermøde kritiseres kommunen voldsomt af naboer og Hørsholm Lilleskole for lokalplan 166.

  November 2017: Økonomiudvalget udsætter beslutning af lokalplanen.

  December 2017: Et snævert flertal i kommunalbestyrelsen stemmer lokalplan 166 hjem på periodens allersidste møde.

  5/2-18 Afholdelse af skelforretning, hvor Landinspektørfirmaet LE34 traf afgørelse om, at Hørsholm Lilleskole ikke har vundet ejendomshævd på kommunens ejendom.

Publiceret 10 July 2018 08:00