Styrelsen for Patientsikkerhed har sagt god den måde, som Omsorgscentret Breelteparken nu håndterer deres medicin. Arkivfoto

Styrelsen for Patientsikkerhed har sagt god den måde, som Omsorgscentret Breelteparken nu håndterer deres medicin. Arkivfoto

Styrelse godkender opstramning efter dødsfald

Styrelsen for Patientsikkerhed har udtrykt tilfredshed med patientsikkerheden på plejecentret Breelteparken

Af
Morten Timm

I februar døde en 90-årig kvinde på tragisk vis på plejehjemmet Breelteparken efter en fejlmedicinering.

Dødsfaldet førte til en række gennemgribende opstramninger af medicinhåndteringen på Breelteparken, og efter et tilsynsbesøg 29. maj af Styrelsen for Patientsikkerhed, har de nu sagt god for den måde, plejecentret behandler og uddeler medicinen på.

Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

I deres netop offentliggjorte rapport fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed:

”Breelteparkens plejecenter har i samarbejde med Hørsholm Kommune arbejdet grundigt med at højne patientsikkerheden på baggrund af en utilsigtet hændelse med en fejlmedicinering.”

Tilfreds direktør

Styrelsens konklusion i rapporten lyder:

”Det var styrelsens generelle indtryk, at medicinhåndteringen var i overensstemmelse med gældende regelsæt, samt at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet. Styrelsen vurderede således, at der var tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.”

En rapport som Peter Orebo Hansen, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hørsholm Kommune, er tilfreds med.

"Medicinhåndtering er et yderst vigtigt emneområde, og det er godt, at de mange forbedringstiltag, som ledelse og medarbejdere på Breelteparken har gennemført, bliver anerkendt af styrelsen,” siger Peter Orebo Hansen i pressemeddelelsen.

Publiceret 14 August 2018 07:00