Biografen i kulturhus Trommen bliver endnu en gang genstand for en sag i Hørsholms kommunalbestyrelse. Arkivfoto

Biografen i kulturhus Trommen bliver endnu en gang genstand for en sag i Hørsholms kommunalbestyrelse. Arkivfoto

Biografens husleje mere end halveret

Huslejen er sat ned fra 300.000 til 120.000 kr. - det vil Venstre og LA ikke være med til

Af
Fred Jacobsen

biografleje Sagen om biograffunktionen i kulturhus Trommen får endnu en omgang i både økonomiudvalg og byråd efter at Venstres Ann Lindhardt og Liberal Alliances Jakob Nybo i Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) har benyttet sig af deres standsningsret.

Omdrejningspunktet var sagen om at fastsætte den leje, biograffunktionen skal betale til kulturhus Trommen. Den er oprindeligt sat til 300.000 kr. årligt på baggrund af et revisorskøn, men er af det konservative flertal i SFKU nu sat ned til 120.000 kr. årligt.

Vores bedste bud

"Lejen skal være sammenlignelig med andre biografer, der i konstruktionen ligner den i Hørsholm. Derfor er 120.000 kr. om året vores bedste bud," siger udvalgsformand Nadja Hageskov (K) til Ugebladet.

Udvalget skulle forholde sig til tre forskellige forslag til leje: Det ene var at fortsætte med den nuværende leje på 300.000 kr., et andet var et bud fra revisionsfirmaet PwC på lidt over 300.000 kr. og så et forslag om 120.000 kr., der er kommet i stand på baggrund af, at Hørsholm Kommune selv har undersøgt lejeniveauet hos sammenlignelige biografer i andre kommuner.

Kunne også være 0

"Nu hedder det så 120.000 kr. på en realistisk måde," mener udvalgsformanden og tilføjer:

"Lejen kunne også være 0, men det ville ikke være lovligt. Det er jo penge, der cirkulerer. Biograffunktionen kan ikke sidestilles med en kommerciel biograf," fastslår Nadja Hageskov.

At mindretallet i udvalget, Ann Lindhardt og Jakob Nybo, har standset sagen, betyder, at den nu skal behandles i økonomiudvalg og i kommunalbestyrelse.

"Min anke er, at 120.000 kr. er for lavt sat. Det er 300.000 kr. også. Generelt set skal der slet ikke være den kommercielle del af biografen," mener Ann Lindhardt.

I stedet vil hun gerne åbne faciliteterne for andre aktiviteter, f. eks gaming-arrangementer, visning af tv-transmissioner eller aktiviteter, der udnytter det nu indkøbte grej, men som aktiverer flere.

"Det er en fin tanke med en biograf, men det er jo ikke gået som tænkt," siger Lindhardt, der har regnet ud, at huslejen med den ny fastsatte leje svarer til 39 kr. i timen, hvilket i hendes optik er langt under, hvad andre, der leje Trommens samme lokaler, skal betale. Og derfor er det ifølge Venstre-kvinden i udvalget konkurrenceforvridende.

LA's Jakob Nybo sætter hælene i, fordi vilkårene og gennemsigtigheden ikke er til stede.

"For min skyld må de tage én krone i husleje - bare det så også gælder alle andre. De skal have samme vilkår," siger Jakob Nybo.

Radikale Henrik Klitgaard mener, at der nu foreligger en husleje, der ligner sammenlignelige provinsbiografer.

"Der er lavet et rigtig godt stykke arbejde fra administrationens side med at undersøge niveauer. Det er deres bedste bud," lyder det fra Henrik Klitgaard.

Publiceret 04 September 2018 09:00