Et tværsnit af hvordan Usserød Kongevej kommer til at se ud i fremtiden. Illustration: Hørsholm Kommune

Et tværsnit af hvordan Usserød Kongevej kommer til at se ud i fremtiden. Illustration: Hørsholm Kommune

Fokus på trafikken under Kongevejens forvandling

Forskønnelsen af Usserød Kongevej skrider planmæssigt frem

Af
Morten Timm

Bilister og cyklister på Usserød Kongevej må dagligt sno sig, mens vejstrækningen ved KongevejsCentret er under forskønnelse og lige nu er halvt afspærret.

Arbejdet skrider planmæssigt frem, og når projektet er færdigt, i slutningen af november, har vi en ny smuk vejstrækning med ny beplantning, belægning og belysning samt en bedre trafikafvikling," oplyser Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlæningsudvalget

Trafikomlægning

Af hensyn til sikkerheden for de folk, der arbejder på strækningen, dirigeres Kongevejens nordgående spor bagom Kongevejscenteret.

"Vi gør, hvad vi kan, for at gøre perioden med trafikomlægning så kort som mulig, og vi evaluerer løbende for at få trafikken til at glide så godt som muligt. Som led i dette er der blandt andet blevet opsat cykelsignal og 'grøn pil' ved Syrenvej," siger Kristin Arendt, der samtidig takker for trafikanternes tålmodighed, mens arbejdet står på.

Der arbejdes lige nu med at forskønne Usserød Kongevej ud for Kongevejscentret, og det betyder omlægning af trafikken. Foto: Morten Timm

Der arbejdes lige nu med at forskønne Usserød Kongevej ud for Kongevejscentret, og det betyder omlægning af trafikken. Foto: Morten Timm

At projektet først er igangsat efter sommerferien forklares ifølge udvalgsformanden også med et hensyn til trafikken, således at arbejdspladsen hele tiden kan være fuldt bemandet og anlægsperioden derved kan komprimeres mest muligt.

Flytning af busstoppesteder

I forbindelse med trafikomlægningen har det været nødvendigt midlertidigt at flytte busstoppestederne for busser. De findes nu på Ribisvej og på Usserød Kongevej ved Bolbrovej.

www.horsholm.dk/kongevej kan du følge med i projektet og se tegninger af den kommende vej, læse om den nye beplantning og meget mere.

Fakta om forskønnelsen

• Der lægges i alt 3.800 særlige lyse betonfliser, der er specialfremstillet til Usserød Kongevej i samarbejde med Farum Beton.

• Så meget granit som muligt genbruges. Det drejer sig om kantsten og chaussésten.

• Der skal udlægges 1.400 tons asfalt.

• Belysningen udskiftes til klassiske Københavnerarmaturer.

• Der plantes 16 træer på strækningen, bl.a. fyr, eg, robinie og kirsebær. På den måde gives flere oplevelser året rundt med f.eks. høstfarver og blomstring.

• Plantevalg er sket med udgangspunkt i Grøn Strategi for Usserød Kongevej.

• Følg med på horsholm.dk/kongevej

Publiceret 12 September 2018 09:43