Nordsjællands Politi intensiverer patruljering i Nivå, efter flere tilfælde af hærværk og forsøg på brandstiftelse i området. Arkivfoto: Peter Mailand

Den 46-årige tidligere områdeleder i Lions Børnehuse i Hørsholm risikerer op til otte års fængsel for groft mandatsvig. Arkivfoto: Peter Mailand

Områdeleder tiltalt:

Svindlede for 2,2 millioner

46-årig kvinde fra Rungsted tiltalt for mandatsvig af særlig grov karakter - risikerer fængsel op til 8 år

Af
Fred Jacobsen

Efter mere end halvandet års efterforskning nærmer svindelsagen i Lions Børnehuse sig nu en afslutning.

Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi har rejst tiltale mod den 46-årige tidligere områdeleder i Lions Børnehuse for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Hun risikerer fængsel op til otte år.

Tiltalen dækker ifølge anklagemyndigheden over, at den tidligere områdeleder i 295 tilfælde fra januar 2014 til november 2016 har købt ind til Lions Børnehuse, selv om indkøbene slet ikke fandt sted eller skete for egen interesse og vindings skyld. Hun fik derefter de beløb, hun købte ind for, refunderet på baggrund af de bilag, hun afleverede.

Det drejer sig ifølge anklageskriftet om indkøb i forskellige tøjforretninger, hudplejeklinikker, isenkram- og brugskonstforrtninger plus en trælasthandel.

Den 46-årige er derud over tiltalt for i perioden fra december 2016 til januar 2017 at have tilegnet sig tre mobiltelefoner, der tilhørte hendes arbejdsgiver.

Ifølge Martin Broms, specialanklager i afdelingen for økonomisk kriminalitet i Nordsjællands Politi, er den tidligere områdeleder tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 280, nr. 1, jf. § 286, stk. 2, mandatsvig af særligt grov beskaffenhed, og straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1, tyveri.

Sagen Kort

December 2016: Svindelsagen bliver kendt. Fire medarbejdere bliver suspenderet.

December 2016: Borgmester Morten Slotved (K) beslutter at iværksætte en undersøgelse af kommunens rolle i sagen og af Lions Børnehuses bestyrelse.

December 2016: Områdeleren for Lions Børnehuse sigtes for mandatsvig.

Januar 2017: Den sigtede områdeleder bortvises fra sin stilling og områdelederfunktionen bliver nedlagt.

Januar 2017: De øvrige tre suspenderede medarbejdere fyres.

Marts 2017: Revisionsfirmaet PwC fastslår i en rapport, at kommunen har gjort, hvad der skal til for at føre tilsyn, men anbefaler ændringer.

Juni 2017: Børnehuset - den ene af Lions Børnehuses tre daginstitutioner - beslutter sig for at opgive selvejet og blive kommunal.

August 2017: KL-rapport om bestyrelsens ansvar bliver offentliggjort. Bestyrelsen slipper for en erstatningssag. Den er frivillig og ulønnet og kan ifølge KL-juristerne ikke drages til ansvar. Rapporten rummer skarp kritik af bestyrelsens arbejde.

Januar 2018: Nordsjællands Politis efterforskere afleverer 12 ringbind med sagen til vurdering hos anklagemyndigheden.

September 2018: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den 46-åroige tidligere områdeleder for mandatsvig af særlig grov karakter og tyveri. Sagen skal for retten i Helsingør, men er endnu ikke

§ 280

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

§ 286, stk. 2

Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 276

For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 285

De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Mistænkt områdeleder fyret

Én er sigtet for mandatsvig

Publiceret 14 September 2018 09:49