Elever fra Hørsholm Lille Skole arbejder på opgaver om mobilforbrug.

Elever fra Hørsholm Lille Skole arbejder på opgaver om mobilforbrug.

Skole klæder elever på til det digitale liv

Det nytter ikke bare at tage mobiltelefonen fra eleverne, mener Hørsholm Lille Skole

At være kompetent i sit digitale liv er et vigtigt element i en danskers liv anno 2018.

Det mener i hvert fald Hørsholm Lille Skole, der gør en hel del ud af at lære eleverne at færdes i det digitale liv.

"Sidste år kickstartede vi processen med en foredragsaften for både forældre og overbygningselever, hvor vi satte fokus på nogle af de faldgruber, et online liv kan bringe, herunder grooming. I år har vi haft besøg af oplægsholder Johan Tieldow, som lærte os om, hvordan skærmbrugen påvirker hjernen," fortæller skolen i en pressemeddelelse, der fortsætter:

"Nu er vores fokus at definere rammerne for det digitale forbrug på skolen, både i undervisningen og i frikvartererne. VI vil gerne sikre det sociale liv på skolen - også i frikvartererne, og vi vil støtte de unge i en hensigtsmæssige brug af de digitale platforme," skriver de.

Elever inddrages

Skolen ønsker at klæde eleverne på hele vejen rundt, så de selv bliver i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger.

Viceskoleleder Anja Szabo.

Viceskoleleder Anja Szabo.

"Hvis man forbyder mobiltelefoner på skolen uden diskussion, får de unge ikke chancen for at få ejerskab, læring og erkendelse omkring deres digitale liv. Måske ender det med, at de unge selv ønsker, at skolen skal være totalt mobilfri, men så har de selv truffet den beslutning og er i processen blevet digitalt dannet," skriver skolen i pressemeddelelsen.

Publiceret 19 October 2018 08:30