Høvding Erling Madsen med megafonen annoncerer de seks medlemmer blev døbt: Anna Schaumburg, Lotte Skou, Lisbeth Valentiner, Henrik Kryger, Mette Voll og Michelle Bentsen. Foto: Jesper Alstrøm

Høvding Erling Madsen med megafonen annoncerer de seks medlemmer blev døbt: Anna Schaumburg, Lotte Skou, Lisbeth Valentiner, Henrik Kryger, Mette Voll og Michelle Bentsen. Foto: Jesper Alstrøm

Nye vikinger slog sig løs:

Dekandent påklædning og varmt vand

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug markerede starten på badesæsonen med dåb og standerhejsning

Af
Team

Dresskoden er nem: Dekadent påklædning!

Det er det ene af to krav for at blive døbt i Hørsholm-Rungsted Vikingelaug. Det andet krav er, at man skal have badet i mindst to år.

Så da de muntre helårsvinterbadere forleden holdt standerhejsning med dåb var der seks af de potentielle dåbsmedlemmer, som havde meldt sig. Men det er nu aldrig for sent, idet rekorden er et medlem som badede 21 år, inden hun blev døbt," fortæller vikingehøvding Erling Madsen.

De seks havde sat fut i fantasien, så de levede op til dresskoden, og bidrog dermed også i fin stil til at underholde sig selv og de omkring 140 fremmødte på Rungsted Sydstrand.

Nok så vigtigt er, at de seks dermed flytter fra den laveste kategori, skjoldunge, og nu kan kalde sig skjoldmø/viking, som unægtelig er noget mere attraktivt på cv’et.

Yo-yo-temperatur

Der blev sunget, truttet, badet og spist morgenmad - og det vigtigste var, at dannebrogsvimplen blev skiftet ud med Laugets stander for at markere, at oktober samtidig er måneden, hvor badesæson starter.

Et par stænk på hovedet er ikke nok til en vikingedåb: Her skal kandidaterne en tur i Øresund. Foto: Jesper Alstrøm

Et par stænk på hovedet er ikke nok til en vikingedåb: Her skal kandidaterne en tur i Øresund. Foto: Jesper Alstrøm

Men det var en sæsonstart med en bekymring – for som høvding Erling Madsen sagde i sin tale om Laugets og rigets tilstand:

"Som en yo-yo er temperaturen gået op og ned – og i dag er den atter røget et nøk op, så vi ligger på 12 grader. Forrygende på denne årstid. Hvis det bliver ved i den uheldige retning, nu hvor vi åbner badesæsonen, så er det jo det rene varmtvandsbassin..."

Det byder Temperaturudvalget at lægge hovederne i blød for at finde på et modtræk. Og da dette vigtige udvalg, som dagligt tager temperaturen på Øresund, består af en overmåler af 1. grad, en undermålerassistent af 1. grad, en undermålerassistent og en undermålerassistentaspirantelev er sagen absolut i de bedste hænder.

50 nye medlemmer

Oktober er også måneden, hvor nye medlemmer optages. Og der kom 50 nye medlemmer ind, så Lauget nu er oppe på 544 medlemmer.

"Vi er vokset fra 200 medlemmer i 2008, hvor en udvidelse af "Vinterpaladset" gav plads til flere. Og vi har allerede 26 på venteliste til næste år," oplyser Hørsholm Kommunens eneste autoriserede høvding, Erling Madsen.

Standerhejsningen har de seneste år fået et nyt indslag: Nabo-vikingerne inviteres med og sender en hilsen - det betød, at både Nivå Pingvinerne og Vedbæk Vikingelaug var repræsenteret.

Nabomøde: David Trier Frederiksen, Nivå Pingvinerne, Erling Madsen, Hørsholm-Rungsted Vikingelaug og Bo Nielsen og Vibeke Vibeke Vetli fra Vedbæk Vikingelaug. Foto: Jesper Alstrøm

Nabomøde: David Trier Frederiksen, Nivå Pingvinerne, Erling Madsen, Hørsholm-Rungsted Vikingelaug og Bo Nielsen og Vibeke Vibeke Vetli fra Vedbæk Vikingelaug. Foto: Jesper Alstrøm

Publiceret 19 October 2018 10:30