Sidst der var valg til Hørsholm Seniorråd var i 2014, hvor de valgte samlet til første møde efter valgresultatet var opgjort. Foto: Morten Timm

Sidst der var valg til Hørsholm Seniorråd var i 2014, hvor de valgte samlet til første møde efter valgresultatet var opgjort. Foto: Morten Timm

Valg til Hørsholm Seniorråd - nu skal du stemme

Høj stemmeprocent kan give seniorråd et mere solidt mandat, mener kandidat

Af
Morten Timm

I Hørsholm er der 8.406 borgere, der senest 5. november kan sætte deres kryds ved valget til Hørsholm Seniorråd.

Jo, højere stemmeprocent, desto mere solidt vil Seniorrådets mandat blive, og derfor opfordrer en af kandidaterne Verner Knudsen til at så mange som muligt gør brug af deres stemmeret.

Seniorrådet har både en rådgivende og en forpligtende funktion, og det er nødvendigt, at der samarbejdes til alle sider. Og Hørsholm Kommune har høringspligt i alle forhold, der kan berøre ældre.

Et aktivt seniorråd kan derfor få stor indflydelse på kommunens førte ældrepolitik, og det fungerer som en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Læs også: DEBAT: Trist oplevelse af at være en byrde for kommunen

Skal sikre dialog

I "Vejledning om Ældreråd" beskrives funktionen, at Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

"Seniorrådet skal altså medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik og skal sikre, at dialogen og samarbejdet med de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Seniorrådet kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover," siger Verner Knudsen.

Det kan fx være kommunalbestyrelsens forslag til revision af lovpligtige kvalitetsstandarder jf §139, udbygningsplaner, årlige budgetter, aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteksvæsen, boligforhold, placering af stoppesteder, sundhed, miljø og kultur.

"Det er derfor vigtigt, at Seniorrådet samarbejder med både kommunen og borgerne i aldersgruppen 60 år og derover eller med ældreorganisationerne. Derfor er det også vigtigt, at du stemmer," lyder opfordringen fra Verner Knudsen.

Publiceret 29 October 2018 06:00