To uger efter massiv fiskedød i Dronningedammen var omkring 20 borgere mødt frem til dialogmøde på en råkold efterårsmorgen. Foto: Morten Timm

To uger efter massiv fiskedød i Dronningedammen var omkring 20 borgere mødt frem til dialogmøde på en råkold efterårsmorgen. Foto: Morten Timm

Fodrer du søens fugle lægger du gift ud til fiskene

På et dialogmøde i regn og blæst forklarede Hørsholm Kommune om fiskedøden i Dronningedammen

Af
Morten Timm

I efterårets første rigtig bidende kulde var omkring 20 borgere lørdag morgen mødt op til det med kort varsel indkaldte dialogmøde ved Dronningedammen i Hørsholm.

Anledningen var forrige weekends pludselige og massive fiskedød, hvor flere hundrede fisk vendte bugen i vejret, da iltsvind i det lille sø havde kvalt dem.

Årsagen har flere grene. Det samme har løsningen, men en afgørende ting kan du lade være med at gøre som borger: Stop med at fodre fuglene i og ved Dronningedammen. De skadelige effekter er langt større end man tror.

"Bare et kilo tørt brød i søen vil give lige så mange næringsstoffer og iltforbrug til nedbrydningen som 500 liter urenset spildevand. Derfor vil det have en markant virkning, hvis fodring af fugle ophører. Fuglene har ikke brug for det, og de bliver alt for mange. Naturligt vil der kun være et eller få andepar i Dronningedammen. Og maden tiltrækker også rotterne," forklarede Troels Vastrup, miljøingeniør i Hørsholm Kommune, på mødet.

Luften hvid af måger

Han gav en grundig gennemgang af Dronningedammen som bysø og den endestation, der opsamler vand fra tre områder i Hørsholm, inden det via et underjordisk vandløb under Hørsholm Midtpunkt ledes til Usserød Å.

Og den dramatiske fiskedød, som flere af de fremmødte havde oplevet og var blevet opmærksom på, da luften ved Dronningedammen var hvid af måger, der var kommet til et kæmpe stort ta'-selv-bord af døde fisk. Ingen havde set så mange måger før.

"I Dyrenes Beskyttelse fraråder vi fodring af vandfugle - både vinter og sommer. Og det gør vi for fuglenes bedste..."

"Men det kan ske igen," sagde Troels Vastrup, der var flankeret af flere lyttende lokalpolitikere.

For igennem årtier har kloakvand, urenset vejvand og fordring af fugle medført en ophobning af næring (gødning) i både vandet, men endnu værre i bunden (sedimentet).

Og når de rette betingelser er til stede med lav vandstand og meget lille vandudskiftning kombineret med varme og høj algeforekomst, der forbruger ilt i døgnets mørke timer, så er der pludselig ikke nok til at fiskene kan overleve, og pludselig lå i overfladen og gispede efter ilt.

Nogle kvikke og resolutte borgere var hurtigt ude med førstehjælp ved at satte pumper i vandet. Siden har den kraftige blæst og temperaturfald genoprettet balancen, så fiskene kan leve.

Først resultater om ti år

De fremmødte efterlyste mere information til borgerne, anbefalede skiltning med forbud mod at fodre fuglene og et akut beredskab, hvis en lignende situation skulle ske igen. Her opfordrede de fra Hørsholm Kommune borgerne til at hente app'en 'Tip Hørsholm' til deres smartphone.

På dialogmøde fik de fremmødte en grundig gennemgang af Dronningedammens økosystem. Foto: Morten Timm

På dialogmøde fik de fremmødte en grundig gennemgang af Dronningedammens økosystem. Foto: Morten Timm

Der er også sat initiativer i gang, der skal på sigt skal hjælpe. F.eks. er de direkte udledninger af spildevand stoppet for syv år siden. Og med kommunens spildevandsplan som planværktøj er spildevandsselskabet Novafos pålagt at separere spildevand og overfladevand.

Mange hundrede fisk døde af iltsvind i Dronningedammen 13. og 14. oktober. Foto: Carsten Nøhr Nielsen

Mange hundrede fisk døde af iltsvind i Dronningedammen 13. og 14. oktober. Foto: Carsten Nøhr Nielsen

"Det er først fuldt udført om fire-seks år, og måske går der ti år, før vi rigtig ser resultater. Men uanset hvad, så bliver Dronningedammen aldrig til en naturlig sø," oplyste Troels Vastrup, og inden der var helt opbrud i den frysende forsamling, viderebragte han et citat fra Dyrenes Beskyttelse:

"I Dyrenes Beskyttelse fraråder vi fodring af vandfugle - både vinter og sommer. Og det gør vi for fuglenes bedste..."

Publiceret 30 October 2018 11:50