Man kan fortsat køre ind og ud på Isterødvejen fra Grønnegade efter byrådets beslutning. Foto: Morten Timm

Man kan fortsat køre ind og ud på Isterødvejen fra Grønnegade efter byrådets beslutning. Foto: Morten Timm

Protesterne var forgæves:

Grønnegade genåbnes ikke

Flertal i byrådet for at lukke Grønnegade ved Overdamsvej af hensyn til trafiksikkerheden

Af
Fred Jacobsen

En særdeles levende debat i Ugebladet og på ugebladet.dk samt en underskriftindsamling lige op til afgørelsens time med 152 signaturer hjalp ikke: Flertallet i Hørsholm Kommunalbestyrelse stemte i aftes for at vægte trafiksikkerhed frem for trafikafvikling og for at fastholde afspærringen af Grønnegade ved Overdamsvej.

Det blev kendsgerningen efter en længere debat om netop trafiksikkerhed og trafikplanlægning, hvor Venstre på den ene side plæderede for en genåbning af den lukkede del af Grønnegade - og for at udarbejde en mere overordnet strategi for trafikafvikling i Hørsholm - mens flertallet med Konservative, socialdemokrater, radikale og Dansk Folkeparti (DF) argumenterede for trafiksikkerhed.

Hvorfor lige denne vej?

"Vi må ikke lukke ind- og udfaldsveje i Hørsholm, det er 152 borgere enige med os i," lød det fra Venstres Anne Ehrenreich, der var ordfører for dem, der ville have Grønnegade genåbnet.

"En lukning ét sted flytter trafikken til et andet sted. Der har ingen uheld været, og lukningen giver en daglig omvej, der belaster klimaet unødigt. Vi tiltrækker ikke nye borgere ved at gøre det vanskeligere for folk at komme til og fra Hørsholm," fortsatte Ehrenreich, der efterlyste en overordnet strategi for trafikafviklingen i kommunen.

"Hvorfor er det lige denne vej frem for andre, der skal lukkes," spurgte hun.

Kongerigets farligste

Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, foretrak, at trafikken skulle ledes ud på Isterødvejen ad den velfungerende rundkørsel i vest frem for at skulle mase sig ud på den trafikerede Isterødvej. Hun blev bakket op af partifælle Jan H. Klit og den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard, der kaldte Isterødvejen for "en af kongerigets farligste veje", og af Niels Lundshøj (S).

"Grønnegade er en sårbar vej. Fortæl mig, hvad der er vigtigere end trafiksikkerhed," sagde han henvendt til Anne Ehrenreich.

Stemte mod administration

Selv om Hørsholm Kommunes administration anbefalede det af de i alt fire forslag, der også lukkede af for ind- og udkørsel ved Isterødvejen (som da forsøget begyndte i april 2017), valgte flertallet at stemme for det forslag, der holder Grønnegade åben op til Askehavegård. Det undrede DF's Glen Madsen, der også indrømmede at have skiftet holdning i sagen.

"Jeg har ændret holdning på grund af trafiksikkerheden, men finder det ulogisk, at I så argumenterer for at holde en del af Grønnegade åben," sagde han og stemte som den eneste for at lukke for Grønnegade ved Isterødvejen.

Jakob Nybo (LA) havde et helt andet forslag: "Luk vejen og byg en ny rundkørsel ud til Isterødvejen," lød hans bud, hvorefter han undlod at stemme.

Formand var habil

I erkendelse af at komme i mindretal, forsøgte Anne Ehrenreich sig med en forslag om at udsætte sagen for at få udarbejdet en strategi for trafikafvikling i Hørsholm Kommune. Forslaget blev stemt ned med seks stemmer for (V og LA) og 13 imod, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og Dansk Folkeparti.

Dagsordenspunktet blev indledt med en konstatering af, at udvalgsformand Kristin Arendt (K) ikke var inhabil i sagen, fordi hun har en kæreste, der bor på Overdamsvej, som Ugebladet har omtalt.

"Jeg er heller ikke inhabil. Jeg bor på Stampevej," tilføjede borgmester Morten Slotved med baggrund i, at dagsordenspunktet også omfattede beslutninger om trafiksanering på Stampevej og Agiltevej.

Publiceret 30 October 2018 11:55