Fritidshuset må der gerne laves om på, lyder det i nogle af bidragene til en vision for stationsområdet i Rungsted. Arkivfoto

Fritidshuset må der gerne laves om på, lyder det i nogle af bidragene til en vision for stationsområdet i Rungsted. Arkivfoto

Vision for stationsområdet i Rungsted:

"Et eller andet skal der jo ske"

"Parkeringspladser. Alt andet er detaljer," lyder et af bidragene til udvikling af Rungsteds stationsområde

Af
Fred Jacobsen

Måske - måske ikke - vidste Jan H. Klit (K) på kommunalbestyrelsesmødet 29. oktober, at han snart selv ville sidde med 'aben'.

Han var da næstformand i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) og tog i hvert fald ikke munden for fuld, da han i en meget kort debat om byrådets vision for stationsområdet konstaterede dette:

"Et eller anden skal der jo ske. Spørgsmålet er graden af det og hvor meget," lød hans korte opsummering af en langstrakte og meget diskuteret sag, som Klit efter partifælle Kristin Arendts midlertidige exit fra lokalpolitik som ny MPU-formand nu selv kommer til at beskæftige sig indgående med.

Visionen er blevet til på baggrund af interviews med partigrupperne, dialog i kommunalbestyrelsen, med borgere, grundejere i nærheden og en centrale aktører.

Bevar historiske bygninger

Og så er der kommet bidrag fra borgere, to fra Ib Lunde Rasmussen, et fra Malene Fagerberg, et fra Sonja og Ib Fagerberg samt et fra Poul Tommerup på vegne af Ejerforeningen Rungsted Park, Ejerforeningen Rungsted Golf Park, Vejlauget Ulvemosehuset, Ejerforeningen Rungstedvej 74 og Vestre Stationsvej 1, Ulvemosehusets bestyrelse, Rungsted Skoles bestyrelse, Rungsted Gofklubs bestyrelse og Rungsted Handels- og Erhvervsforening.

Stationsområdet i Rungsted er et af de mest debatterede byudviklingsområder i Hørsholm Kommune.

Stationsområdet i Rungsted er et af de mest debatterede byudviklingsområder i Hørsholm Kommune.

Det mest omfattende bidrag kommer fra de forskellige foreninger og organisationer. De anbefaler blandt andet en lav bebyggelsesprocent, lavt boligbyggeri, gerne med specialforretninger, og en bevaring af de eksisterende historiske bygninger som stationsbygningerne, Fritidshuset, Rungsted Kro, Rungsted Golfklub og Ulvemosehuset. Dog med den tilføjelse, at Fritidshuset kan ombygges.

Bidraget anbefaler tillige et parkeringsanlæg "ikke over jorden" samt en proces med inddragelse af lokale beboere.

Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müller Allé, fokuserer på parkeringsforholdene ved Rungsted Kyst Station og skriver afslutningsvis i sit bidrag: "Fastlæggelsen af det fremtidige antal parkeringspladser ved Rungsted Station må være det helt afgørende essentielle spørgsmål i visionsdebatten tor Rungsted stationsområde. Alt andet er detaljer".

Malene Fagerberg, næstformand i Rungsted Skoles og Ulvemosehusets forældrebestyrelse hæfter sig ved en række fejl i de referater, der er lagt ud, og henviser til, at der på de borgermøder, der har været holdt, har været stor enighed om et bevare Ulvemosehuset. Hun mener ikke at have hørt noget ønske om parkeringspladser.

"I øvrigt har jeg også læst og hørt på borgermøderne, at grundejerforeningerne ikke er interesseret i flere parkeringspladser," skriver Malene Fagerberg blandt andet.

Der er gennemgående krav om at bevare Ulvemosehuset, hvor der nu er daginstitution. Foto: Fred Jacobsen

Der er gennemgående krav om at bevare Ulvemosehuset, hvor der nu er daginstitution. Foto: Fred Jacobsen

Sonja og Ib Fagerberg ønsker Fritidshuset og Ulvemosehuset bevaret som det er i dag. De mener, Fritidshuset kan renoveres, at der kan etableres en ny daginstitution, hotel- og kollegieværelser og gerne en festsal til 40-50 personer med et mindre køkken.

Du kan se alle bidragene her.

Plads til livet

Lokalpolitikernes egen vision har fået overskriften 'Vi skaber plads til livet..." med underteksten 'Sammen udvikler vi det kulturhistoriske Rungsted - et kvarter i byen tæt på det hele'.

Visionen er for fluffy

Glen Madsen (DF)

Visionen bliver uddybet med, at man her kan "bo som nabo til Karen Blixen med Øresund i forhaven og København lige om hjørnet". Der bliver talt om "bæredygtige boliger i høj kvalitet, nærhed til institution, skole og indkøb i et trygt og indbydende område. Trafiksikre stier forbinder din bolig med skov og strand, et aktivt havnemiljø, gode udfoldelsesmuligheder, fritidsaktiviteter og smukke omgivelser, hvor nybyggeri spiller sammen med områdets unikke historiske identitet".

Visionen er så også forsynet med en række spørgsmål under de enkelte emner, som også skal fungere som en opgavebeskrivelse på den udviklingsplan, der nu skal udarbejdes for området.

Læs hele visionen her

Hørsholm Kommune vil på et dialogmøde 29. november præsentere opgaven og de rådgivere, kommunen har tænkt sig at gøre brug af.

Ikke konkret nok

Det var i øvrigt ikke i fuld enighed, arbejdet blev sat i gang. DF's Glen Madsen stemte imod visionen, som han ikke fandt konkret nok.

"Visionen er for fluffy," mener Glen Madsen, der fik dette ført til protokol:

”Dansk Folkeparti stemmer nej til visionen, idet vi mener, at en vision først er aktuel, når der foreligger nogle mere håndfaste politiske tilkendegivelser om, hvad området skal indeholde. Borgmesteren har gentagne gange udtalt at alt er i spil, hvilket jo så også betyder, at vi kan ende i en situation, hvor vi intet gør i området. Derfor giver en vision på nuværende tidspunkt ikke mening for Dansk Folkeparti.”

Publiceret 09 November 2018 12:15