Thorkild og Anne Gruelund er meget glade for deres sejr over Hørsholm Kommune. Arkivfoto: Morten Timm

Thorkild og Anne Gruelund er meget glade for deres sejr over Hørsholm Kommune. Arkivfoto: Morten Timm

Gruelund-par bankede deres egen kommune

Hørsholm Kommune handlede ulovligt ved at tilsidesætte ægteparrets færdselsret, fastslår taksationskommission

Af
Fred Jacobsen

Lastbiler op til fire meters højde skal kunne køre ind med øl eller andre varer til værtshuset Hubertus i Hovedgaden. Det var nemlig ikke lovligt, da Hørsholm Kommune i april 2015 besluttede at omlægge en privat fællesvej, så det ikke kan lade sig gøre.

Det fastslår Taksationskommissionen for Vestsjælland i en afgørelse, der i dag er landet på ægteparret Anne og Thorkild Gruelunds bord. Det er dem, der har vundet over deres kommune og er derfor glade.

"Meget glade," forsikrer Anne Gruelund.

"Der er noget retfærdighed i det her. Vi har en rettighed, og så er den ikke længere," slår hun fast.

Sagen begyndte i april 2015, da Hørsholm Kommune i forbindelse med et byggeri i den sydlige bymidte besluttede at ændre vejretten på en måde, så ægteparret Gruelunds tinglyste færdselsret blev krænket og der blev bygget så lavt, at lastbiler med med øl til værtshuset Hubertus og eksempelvis juletræer ikke kunne komme igennem porten, der kun var beregnet til 3,6 meter høje biler.

Vi har en rettighed, og så er den ikke længere

Anne og Thorkild Gruelund protesterede mod afgørelsen, og efter mere end fire år er der nu truffet den afgørelse i sagen, at Hørsholm Kommunes beslutning var ulovlig.

Men der er meget mere i denne sag.

Iskold kommune

"Det er helt urimeligt, at en borger skal slås mod sin kommune. Hvor mange ville ikke give op?", spørger Anne Gruelund og beskriver sin egen kommune som en noget kold modpart.

"De har ikke på noget som helst tidspunkt rakt hånden frem og tilbudt, at vi kunne forhandle en løsning," fortæller hun og tilføjer: "Alt det der med, at kommunen vil dialog og så videre, det giver jeg ikke meget for. Jeg har svært ved at leve med det, jeg har oplevet fra kommunens side," lyder det fra Anne Gruelund.

Det er helt urimeligt, at en borger skal slås mod sin kommune

I taksationskommissionens afgørelse kan man læse, at Hørsholm Kommune har fire uger til at anke afgørelsen, som kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon end ikke havde set, da Ugebladet bad om en kommentar. Derfor vil hun ikke udtale sig om kendelsen eller tage stilling til, om kommunen anker sagen.

Der er dog også den mulighed, at Hørsholm Kommune går til ægteparret Gruelund for at forhandle sig til en løsning.

"Vi har helt fra begyndelsen villet forhandle, men det ville kommunen ikke," siger Anne Gruelund, der nu sammen med sin mand, det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund, afventer kommunens reaktion på afgørelsen.

Ikke magtfordrejning...

Undervejs i sagen har Hørsholm Kommune også lagt ryg til anklager om magtfordrejning. Kommunens rolle som sælger og myndighed blev for uklar for ægteparret Gruelund, som i juli 2015 mente, at ovennævnte sag var truffet på et usagligt grundlag.

Det ville kommunen ikke have siddende på sig og bad derfor Kommunernes Landsforening (KL) undersøge den påstand. Kommunen blev frikendt for magtfordrejning, men fik samtidig en temmelig alvorlig 'næse' af KL med denne ordlyd:

...men uden styring

"Forløbet fremstår i nogen sammenhænge uden styring fra kommunens side af rtollerne som henholdsvis sælger og myndighed i forbindelse med afgørelsen om omlægning af den private fællesvej, men der er ikke dokumenteret forhold, hvor dette har ført til, at der i forbindelse med myndighedsbehandlingen er inddraget usaglige hensyn."

Publiceret 13 November 2018 16:19