I marts 2016 var Anne og Thorkild Gruelund så trætte af byggekaos og rod, at de parkerede deres bil midt på den vej, de har færdselsret til, og blokerede i en periode for noget af arbejdet. Foto: Morten Timm

I marts 2016 var Anne og Thorkild Gruelund så trætte af byggekaos og rod, at de parkerede deres bil midt på den vej, de har færdselsret til, og blokerede i en periode for noget af arbejdet. Foto: Morten Timm

Hårdt angreb fra lokalpolitiker:

Jurister i min kommune lyver

Strid om ægteparret Gruelunds færdselsret har gravet dyb tillidsgrøft mellem den garvede politiker og Hørsholm Kommune

Af
Fred Jacobsen

Thorkild Gruelund, mangeårigt medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, formand for Social- og seniorudvalget og nyslået Ridder af Dannebrog, langer hårdt ud efter navngivne medarbejdere i Hørsholm Kommune i forbindelse med sagen om ægteparrets færdselsret på et stykke vej ind til deres ejendom og værtshuset Hubertus i Hovedgaden. Han beskylder én jurist for at lyve, en centerchef for at at viderebringe løgnen - og kommunaldirektøren for at dække over det hele.

"Det er et problem, at Hørsholm Kommune har en medarbejder, som opfinder historier ud af den blå luft. Det er et problem, at en chef videreformidler den usande historie. Og det er et helt uoverskueligt problem, at kommunens øverste ledelse holder hånden over medarbejderen," hedder det i en meddelelse, Anne og Thorkild Gruelund har udleveret til Ugebladet.

Og mere af den slags:

"Hvordan skal jeg fremover have tillid til kommunens jurister? Hvis ikke jeg som kommunalpolitiker reagerer på sådan en oplevelse, hvem skal så? Hvem orker? Hvem tør?", spørger Thorkild Gruelund, der i sine 25 år som kommunalpolitiker med næsten daglig gang på rådhuset "aldrig" har "oplevet en tilsvarende historie."

Angrebet kan føres tilbage til et møde 9. marts 2010 på rådhuset i Hørsholm, som Anne og Thorkild Gruelund, daværende centerchef for Plan og Miljø, Flemming Nielsen, jurist i Hørsholm Kommune, Anne Holmegård og byggerådgiver, arkitekt Mette Mogensen, dengang i rådgivningsfirmaet COWI, deltog i. De skulle drøfte den færdselsret, ægteparret Gruelund havde erhvervet i 2003, som sikrede, at lastbiler kunne levere øl til værtshuset Hubertus, som Gruelund har drevet i mange år. Deklarationen var blandt andet årsag til, at der ikke var så mange interesserede som ønsket, da kommunen havde sendt grundene, hvor Netto og fitness.dk er nu, i udbud.

Kommunen var derfor interesseret i at få Anne og Gruelund til at frasige sig den deklaration, der sikrede dem færdselsretten.

Det skete ikke. Af referatet, som er skrevet af COWI's byggerådgiver Mette Mogensen, fremgår det, at Gruelund-parret ikke ønskede at lave en forhåndsaftale med kommunen om adgang med varer til deres matrikel. Parret ønskede i stedet "at indgå en separat aftale i forbindelse med salg af byggeret til matr. nr. 46a, for derigennem at sikre sig de mest fordelagtige vilkår, såfremt deklarationen ikke kan imødekommes ved udformning af det nye byggeri."

Med andre ord: Anne og Thorkild Gruelund ville ikke afgive deres færdselsret uden videre. De ville afvente, om færdselsretten ville blive bevaret i forbindelse med nybyggeriet. Eller ikke. Og se på, hvad en evt. afhændelse kunne være værd.

Det blev der aldrig forhandlet om. Der kom ingen bud hverken fra den ene eller den anden side.

Ud af den blå luft

Derfor mener Anne og Thorkild Gruelund, at det er grebet ud af den blå luft, at en jurist i Hørsholm Kommune, Anne Holmegaard, der deltog i mødet 9. marts 2010, i Kommunernes Landsforenings (KL) rapport "Undersøgelse af, hvorvidt Hørsholm Kommune har lagt vægt på usaglige hensyn i forbindelse med salg af en grund i Hørsholm midtby" oplyser, at Thorkild Gruelund på netop dette møde havde forlangt 2,2 millioner kroner for at aflyse deklarationen.

Jeg kan ikke leve med det. Det er forkasteligt, at en løgnehistorie kan overleve i så mange år

Thorkild Gruelund (K), medlem af kommunalbestyrelsen

Det afviser Anne og Thorkild Gruelund pure. Hverken på mødet eller i noget 'smalltalk' i forbindelse med mødet. Og det, der fik Gruelund-parret helt op idet mørkerøde felt er, at den løgn, som Gruelund kalder juristens oplysning, blev gentaget i forbindelse med behandling af sagen i taksationskommissionen 31. oktober i år. En sag, Anne og Thorkild Gruelund endte med at vinde.

Selv om parret vandt - og det næppe med sikkerhed kan dokumenteres, hvad der blev sagt og ikke sagt på mødet for mere end syv år siden - er det magtpåliggende for Anne og Thorkild Gruelund at få fortalt historien om forløbet.

"Jeg kan ikke leve med det. Det er forkasteligt, at en løgnehistorie kan overleve i så mange år," siger Thorkild Gruelund til Ugebladet og angriber også en anden jurist i administrationen, centerchef Betina Bojesen, for at have viderebragt oplysningen om de 2,2 millioner i ovennævnte KL-rapport. Og han kritiserer kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon for at dække over sine medarbejdere.

"Jeg har to gange advaret Pernille om den meget problematiske usandhed," siger Thorkild Gruelund.

Kommunaldirektøren ønsker ikke over for Ugebladet at kommentere en verserende sag.

Tillid til medarbejdere

"Jeg kan sige generelt, at jeg har tillid til, at medarbejderne gengiver de ting, der blev sagt, rigtigt," siger hun.

Pernille Halberg Salamon ønsker heller ikke at forholde sig til Gruelunds kritik af, at referatet ikke nævner et muligt krav på 2,2 millioner kr., når nu det påstås at være nævnt på mødet.

Jeg kan sige generelt, at jeg har tillid til, at medarbejderne gengiver de ting, der blev sagt, rigtigt

Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør

"Der kan være mange ting, der ikke står i et referat. Sådan vil det jo være," siger hun, som ikke finder noget betænkeligt i, at referatet er skrevet af daværende COWI-medarbejder Mette Mogensen og ikke af en af de kommunalt ansatte.

Husker det ikke

Mette Mogensen, der i dag er produktudviklingschef i Domea.dk, husker mødet fra 2010, men vil ikke lægge sig fast på, om der på mødet blev nævnt et beløb.

"Det kan være, at det er blevet sagt, men det kan også være, det ikke er. Jeg husker det ikke," siger Mette Mogensen til Ugebladet, som forgæves har forsøgt også at få tidligere centerchef Flemming Nielsen til at fortælle, hvad der blev sagt på mødet.

Sagen er endt med, at taksationskommissionen gav Gruelund-parret medhold. Det betyder, at byggeriet, der tilsidesætter ægteparrets færdselsret og forhindrer, de kan få leveret øl og varer i lastbiler, der er mere end 3,6 meter høje (en lastbil fra Carlsberg er op til 4 m høj, red.), er ulovligt.

Det kan være, at det er blevet sagt, men det kan også være, det ikke er

Mette Mogensen, referent

Hørsholm Kommune har fire uger til at anke sagen til Overtaksationskommissionen.

Publiceret 15 November 2018 09:00