I marts 2016 var Anne og Thorkild Gruelund så trætte af byggekaos og rod, at de parkerede deres bil midt på den vej, de har færdselsret til, og blokerede i en periode for noget af arbejdet. Foto: Morten Timm

I marts 2016 var Anne og Thorkild Gruelund så trætte af byggekaos og rod, at de parkerede deres bil midt på den vej, de har færdselsret til, og blokerede i en periode for noget af arbejdet. Foto: Morten Timm

Vejstrid i bymidten:

Køber hænger på regningen

Økonomiudvalget indkaldt ekstraordinært for at tage stilling til Gruelund-sagen

Af
Fred Jacobsen

Hørsholms økonomiudvalg mødes mandag ekstraordinært for at tage stilling til, hvordan kommunen skal forholde sig til sagen om færdselsretten til Anne og Thorkild Gruelunds ejendom i Hovedgaden. Udvalget skal finde ud af, om den tabte sag i Taksationskommissionen skal ankes til Overtaksationskommissionen.

Baggrunden er, at Hørsholm Kommune i forbindelse med byggeriet af den ejendom, hvor der nu er Netto og fitness.dk, tilsidesatte den færdselsret, ægteparret Anne og Gruelund havde erhvervet i 2003. Kommunens inddragelse af færdselsretten betød blandt andet, at de store øl-lastbiler på op til fire meters højde på grund af byggeriet ikke kan komme igennem porten til Gruelund-ejendommen og værtshuset Hubertus, da porten kun tillader 3,6 meters højde.

DEBAT: Gruelund, forklar dig nu

Gruelund-parret klagede over denne tilsidesættelse og fik ret i Taksationskommissionen, der fandt, at Hørsholm Kommune handlede ulovligt. Ydermere rettede Thorkild Gruelund alvorlige anklager mod navngivne jurister i kommunen, som han beskylder for at have løjet, bragt en løgn videre eller at have dækket over den.

Uanset hvad økonomiudvalget beslutter sig for, er det ejendommens køber, O. Adsbøll & Sønner A/S, der hænger på en mulig regning. For i købsaftalen gør Hørsholm Kommune som sælger opmærksom på, at der kan opstå tvister som følge af, at kommunen som vejmyndighed har "behandlet omlægning af vejretten".

DEBAT: Gruelunds svar på Gad-angreb

Med andre ord: Skulle der på grund af vejmyndighedens (Hørsholm Kommune) ageren skulle opstå problemer, skal køber (O. Adsbøll & Sønner A/S) holde sælger (Hørsholm Kommune) skadesløs "for samtlige omkostninger til håndtering af sådanne tvister og evt. tilkendt erstatning mv ". Eneste undtagelse er, hvis vejmyndigheden (Hørsholm Kommune) har handlet med forsæt eller culpøs, som det hedder i jura-sprog - uagtsomt på dansk.

Selv om Overtaksationskommissionen skulle bekræfte Taksationskommissionens afgørelse, behøver sagen ikke ende der: Den kan nemlig bringes videre til en almindelig domstol.

Publiceret 23 November 2018 08:00