Jakob Nybo (LA) og Glen Madsen (DF) mener kommunen har tabt sagen og lade det blive ved det.

Jakob Nybo (LA) og Glen Madsen (DF) mener kommunen har tabt sagen og lade det blive ved det.

Mindretal i Hørsholm:

Kommunen har dummet sig og skal stikke piben ind

Flertal af Konservative, Venstre, Radikale og Socialdemokrater anker afgørelse i Gruelunds vejsag

Af
Fred Jacobsen

Et flertal i både økonomiudvalg og byråd har besluttet at anke Taksationskommissionens afgørelse i sagen om Gruelund-ægteparrets færdselsret i bymidten til Overtaksationskommissionen - med mindre sagen altså forliges forinden.

En afgørelse i Overtaksationskommissionen vil - uanset udfaldet - kunne tages videre til en civil domstol. Hvilket betyder, at sagen kan trække ud i årevis.

Det er et mindretal på to - Glen Madsen (DF) og Jakob Nybo (LA) - utilfreds med.

"Kommunen har dummet sig, skal betale og stikke piben ind. Jeg er ikke jurist, men vil skal ikke trække vores borgere rundt i retssager i årevis," siger Nybo til Ugebladet.

Sammen med Glen Madsen fik han blandt andet indført i beslutningen, at "Taksationskommissionens afgørelse er klar og pålægger en lovliggørelse af portens højde. Hørsholm kommune er vejmyndighed mm., og vi skal ikke trække en borger igennem diverse retsinstanser, når vi som myndighed har fået en afgørelse imod os, men vi bør som myndighed acceptere den klare afgørelse.”

"For mig handler sagen ganske enkelt om anstændighed. Den ølbil, der kunne nå frem med varerne før byggeriet, kan ikke nå frem længere, og det er jo på ingen måde rimeligt. Og helt ærligt, så tror jeg ikke, det er muligt for bryggerierne at indføre hestevogn igen… Jeg synes ikke, en kommune skal køre borgerne rundt i manegen, bare fordi den kan. Der er faldet en afgørelse og den bør kommunen tage til efterretning," siger Glen Madsen til Ugebladet.

Striden handler i korthed om, at ægteparret Gruelund i 2003 i forbindelse med en hushandel sikrede sig færdselsretten til en vej ind til værtshuset Hubertus. Kommunen tilsidesatte efter Gruelunds - og Taksationskommissionens - opfattelse denne færdselsret i forbindelse med salg af den grund, hvor der nu er Netto og fitness.dk. Det betød blandt andet, at ølbiler ikke kunne køre igennem den for lave port til Gruelund-ejendommen. I 2015 klagede Gruelund og fik efter mere end fire år medhold.

Fem ud af de syv tilstedeværende medlemmer af økonomiudvalget og 16 af 18 i kommunalbestyrelsen mente ikke, at afgørelsen skulle tages til efterretning. De valgte at følge administrationens anbefaling om at anke vejsagen. I Økonomiudvalget var det de to konservative Morten Slotved og Nadja Hageskov, den radikale Henrik Klitgaard, Venstres Annette Wiencken og Niels Lundshøj (S). Imod var Glen Madsen og Jakob Nybo, mens en af sagens hovedpersoner, Thorkild Gruelund (K) var inhabil og Kristin Arendt (K) ikke til stede. Flertalsforholdet blev bekræftet i det efterfølgende møde i kommunalbestyrelsen, hvor det igen kun var Jakob Nybo og Glen Madsen, der var imod, mens de øvrige 16 - Ghorkild Gruelund kunne ikke deltage - stemte for at anke.

Formodede tvist på forhånd

Som Ugebladet tidligere har skrevet, var vejmyndigheden (Hørsholm Kommune) allerede i forbindelse med handelen i april 2015 usikker på, om sælger (Hørsholm Kommune) var på sikker juridisk grund og skrev, at det ikke kan "afvises, at der opstår tvister som følge heraf" (nemlig vejmyndighedens (Hørsholm Kommune) behandling af en omlægning af vejretten, red.)

Derfor blev der i købsaftalen med O. Adsbøll & Sønner A/S indført en klausul om, at sælger (Hørsholm Kommune) skal holdes skadesfri, hvis sådan en tvist skulle opstå, og at O. Adsbøll & Sønner A/S (køber) hænger på en evt. regning.

Frygter erstatningssag

I administrationens argumentation for at anbefale at anke sagen kan man læse, at kommunen på trods af det frygter en større erstatningssag. For, som kommunens jurister skriver, vil grundejeren (Anne og Thorkild Gruelund) have krav på genoprettelse af forholdene, hvis sagen ikke ankes. Så vil der skulle foretages nedrivning og andre ændringer, som vil kunne få O. Adsbøll & Sønner til at kræve erstatning fra kommunen.

"Mulig at kritisere"

I øvrigt mener kommunen ikke at Taksationskommisionens afgørelse er juridisk korrekt - og bliver bakket op af køber. O. Adsbøll & Sønner har i den forbindelse bedt et landinspektørfirma vurdere sagen, og firmaet konkluderer, at "kendelsens resultat kan være rigtigt, men at kendelsen er mulig at kritisere, og at en klage til Overtaksationskommissionen kan give sagen et andet udfald".

Lortekontrakt

Dette får blandt andet LA's Jakob Nybo til at konkludere, at kommunen har lavet en "lortekontrakt", som han så ikke mener skal komme en borger til skade. Heller ikke, selv om denne borger er et kendt og markant medlem af kommunalbestyrelsen.

Borgmester Morten Slotved har tidligere over for Ugebladet betegnet sagen som "træls" og lægger i en udtalelse i kommunens pressemeddelelse vægt på administrationens vurdering.

"Ud fra en samlet vurdering af sagen er det administrationens klare opfattelse, at Taksationskommissionens afgørelse bør ankes, idet det fortsat er vores vurdering, at Hørsholm Kommunes vejmyndighedsafgørelse er korrekt. Kommunalbestyrelsen har fulgt administrationens vurdering. Når vi som kommune skal forvalte borgerens skattekroner bedst muligt, så bør vi også indbringe en afgørelse, som vi mener kan få et andet udfald i en højere instans.”

Uden styring

KL har tidligere i en rapport frikendt Hørsholm Kommune for magtfordrejning og usaglighed i behandling af sagen, men konkluderede i samme åndedrag, at kommunens rolle som vejmyndighed og sælger på én gang forekom noget rodet.

"Forløbet fremstår i nogen sammenhænge uden styring fra kommunens side af rollerne som henholdsvis sælger og myndighed i forbindelse med afgørelsen om omlægning af den private fællesvej, men der er ikke dokumenteret forhold, hvor dette har ført til, at der i forbindelse med myndighedsbehandlingen er inddraget usaglige hensyn," hedder et i rapporten.

Ugebladet har bedt Thorkild Gruelund kommentere beslutningen om at ankesagen. Han har takket nej med en bemærkning om, at han ikke på nuværende har noget at sige.

Publiceret 27 November 2018 19:32