Lotte Ostenfeld er fra 1. december ny skoleleder på Rungsted Private Realskole. Efter 20 år på skolen - og de seneste fem år som skoleleder - stoppede René Leiholm uden varsel sit virke på privatskolen 20. juni. Pressefoto/Arkivfoto

Lotte Ostenfeld er fra 1. december ny skoleleder på Rungsted Private Realskole. Efter 20 år på skolen - og de seneste fem år som skoleleder - stoppede René Leiholm uden varsel sit virke på privatskolen 20. juni. Pressefoto/Arkivfoto

Rungsted private Realskole i krise:

Erfarne lærere flygter fra ny ledelse

Historisk medarbejderflugt og krise på Rungsted private Realskole efter tidligere skoleleder René Leiholm uden varsel - og uden forklaring fra bestyrelsen - på mystisk vis stoppede i juni . Ny skoleleder har ikke formået at samle splittet lærergruppe, mener en lærer

Af
Morten Timm

Flere lærere på Rungsted private Realskole (RpR) var før sommerferien helt sikre på, at de ville blive på skolen til de skulle bæres ud.

Nu siger de deres stillinger op på stribe og flygter fra en af Danmarks bedste skoler målt på elevernes karaktergennemsnit.

Alene i den seneste halvanden uge har fire lærere afleveret deres opsigelser til den nyudnævnte skoleleder Lotte Ostenfeld. Og siden skoleårets start i august har foreløbig 13 medarbejdere - heraf otte lærere - sagt op. De fleste af dem efter mange år på RpR.

Det er over 15 procent af skolens ansatte, der også tæller SFO-medarbejdere, kontorpersonale og serviceansatte, som på få måneder har forladt stedet. En historisk medarbejderflugt, som også rammer mange af skolens godt 640 elever, der ikke kun mister primære lærere, men som siden august har haft usædvanlig mange vikartimer.

En problematik som både det lille og store elevråd på skolen påtalte på deres første møder.

Meldt til arbejdstilsynet

Ugebladet erfarer også, at privatskolen netop er meldt til arbejdstilsynet for et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Flere af de lærere, Ugebladet har talt med, fortæller om en så hård psykisk belastning, at flere har måtte sygemelde sig. Stemningen på lærerværelset er trykket, og skolens ånd fra før sommerferien er radikalt forandret, beretter de. Med den konsekvens, at der er kommet en massiv splittelse i lærergruppen, hvor lærere, der tidligere krammede hinanden, ikke længere kan se hinanden i øjnene og ikke længere hilser på hinanden.

Fronterne har til tider været trukket så hårdt op, at lærere er blevet overfuset af kollegaer og beskyldt for, at de kun er syge, fordi de ville ødelægge skolen. En skyttegravskrig og situationer som har fået flere af de involverede lærere til helt at holde sig væk fra lærerværelset.

Oveni har den nyudnævnte skoleleder Lotte Ostenfeld lukket ned for alle diskussioner i fuld åbenhed og plenum, og hun har ikke formået at samle lærergruppen igen. Hun blev konstitueret leder få dage efter den tidligere skoleleder René Leiholms pludselige afgang før sommerferien.

Ifølge Ugebladets kilder har hverken tillidsrepræsentant eller lærerrådsformand heller ikke én eneste gang kaldt lærergruppen sammen for at drøfte problemerne.

Pis ikke i krogene

Hele vejen har skolebestyrelsen, med formand Peter Steenstrup i spidsen, lovet transparens om forløbet, men alle de lærere, Ugebladet har været i kontakt med, siger, at det er absolut det eneste, der ikke har været.

Derimod er det en oplevelse af en bestyrelse, som aldrig før har været så styrende og så meget inde over dagligdagens virke på skolen. Hvor bestyrelsesmedlemmer overfor visse lærere har understreget "at man ikke skal gå rundt og pisse i krogene".

Ugebladet har talt med fire af de lærere, der nu har sagt op, men ingen ønsker at stå frem med navn. De er ikke klar til det efter et exit, hvor de fortæller, at de ikke måtte skrive ud til forældrene og sige farvel uden at beskeden blev kontrolleret og godkendt af skolelederen.

Jeg anerkender, at Lotte Ostenfeld er blevet stillet en svær opgave af en bestyrelse, der har håndteret et unødvendigt lederskifte eklatant ringe. Jeg konstaterer samtidig, at Lotte Ostenfeld er dumpet, og det har kostet skolen dyrt

At en lærers opsigelse - efter over 10 år på skolen - blot blev nævnt som en note under meddelelser på et morgenmøde, hvorefter skoleleder Lotte Ostenfeld straks præsenterede to nyansatte lærere, overrakte dem blomster, inden der blev klappet af dem.

Lærer: Eklatant ringe

Samfunds- og historielærer Martin Hvid er en af de lærere, der under sagen har forsøgt at afkræve nogle svar og ikke har villet lukke munden overfor de urimeligheder, han mener, der er foregået, og som på kort tid har forandret Rungsted private Realskole totalt.

Rungsted private Realskole. Arkivfoto

Rungsted private Realskole. Arkivfoto

RpR før og efter sommerferien er som dag og nat, og han er helt på det rene med, at han ved at udtale sig offentligt nok også underskriver sin egen fyreseddel, men han finder det nødvendigt, at der kommer mere offentlig bevågenhed på den kedelige vej, udviklingen er gået i.

"Jeg anerkender, at Lotte Ostenfeld er blevet stillet en svær opgave af en bestyrelse, der har håndteret et unødvendigt lederskifte eklatant ringe. Jeg konstaterer samtidig, at Lotte Ostenfeld er dumpet, og det har kostet skolen dyrt. Især eleverne betaler prisen hver gang endnu en lærer forlader skolen," siger Martin Hvid til Ugebladet.

Bomben i juni

For at få tingene i det rette tidsperspektiv, skruer vi lige tiden tilbage til onsdag 20. juni 2018.

Her detonerede en 'bombe' over privatskolen på Vallerød Banevej, da bestyrelsesformand Peter Steenstrup meddelte, at skolens populære leder René Leiholm stoppede med øjeblikkelig virkning. Et chok for både lærergruppen, eleverne og mange forældre.

Første meddelelse gik på, at Leiholm selv havde sagt op, og han heller ikke ønskede at sige farvel til skolen. Bestyrelsesformanden lovede fuld transparens i sagen, men alligevel gik alle lærere på sommerferie uden at få vished eller svar på et eneste spørgsmål.

I løbet af ferien skrev 42 lærere under på et brev, der igen søgte svar på Leiholms afgang. Men læreres ønske om klarhed blev forsøgt stoppet af såvel Lotte Ostenfeld og lærerrådsformanden.

Allerede før sommerferien verserede der rygter om økonomisk rod på skole, at skolelederen skulle have haft et forhold til en lærer og have krænket en elev. Først over to måneder senere slog bestyrelsen rygterne i jorden og understregede, at Leiholm ikke havde begået noget ulovligt eller moralsk forkert. Det var også først i september, at det blev offentliggjort, at der var underskrevet en fortrolighedsaftale mellem bestyrelsen og René Leiholm.

Stadigvæk ved ingen i dag, hvad der ligger til grund for, at René Leiholm stoppede som skoleleder. Bortset fra Leiholm selv og skolebestyrelsen.

Presset til at stoppe

"Når noget har fungeret, og der ikke har været nogle bump på vejen, så skaber det en hel masse spørgsmål, når kaptajnen pludselig forlader skuden. Der var jo ikke én på skole, der var ikke var rystet over den nyhed," fortæller Martin Hvid.

Det er hans klare oplevelse, at René Leiholm ikke frivilligt sagde op, men er blevet presset til at stoppe - og hele lederskiftet på RpR er udtryk for et paradigmeskift.

"For selvfølgelig vælger en så skattet skoleleder pludseligt og halvanden uge før sommerferien at sige op, og selvfølgelig kommer han heller ikke forbi og siger farvel til eleverne og lærerne," kommer det spøgefuldt fra ham.

Det er Martin Hvids klare holdning, at skolebestyrelsen med deres håndtering har skabt hele fundamentet for den efterfølgende og ødelæggende proces i lærerkollegiet.

For selvfølgelig vælger en så skattet skoleleder pludseligt og halvanden uge før sommerferien at sige op, og selvfølgelig kommer han heller ikke forbi og siger farvel til eleverne og lærerne

"De har ikke respekteret lærerkollegiet, når de lader dem gå på sommerferien uden svar og forklaringer. Når de ikke giver os ro," mener han.

Den store fejl

Ifølge Martin Hvid begik Lotte Ostenfeld derefter den første og største fejl allerede i begyndelsen af skoleåret, da hun - som han anerkender var en svær tid - ikke gjorde noget for at forsøge at få samlet lærergruppen og for at få svar i den meget uigennemsigtige proces, men i stedet lukkede ned for al åben snak og understregede, at nu skulle man se frem og komme videre.

Her blev det også tydeligt, at en gruppe af lærere efterhånden blev dem, de andre ikke skulle lege med.

"Jeg mener, at hun havde fuldstændig berøringsangst i forhold til at gå ned på lærerværelset og samle os. I stedet udviklede der sig en skyttegravskrig mellem lærergrupperne, som har fået nogle til at sige stop. Men det er jo ikke dem, der har sagt op, der har tabt. Det er hele skolen som taber - og en arbejdsplads som ikke kan fortsætte. For det uansvarlige og odiøse er jo, at der ikke blev gjort noget af Lotte som leder. At hun ikke har taget ansvar. I stedet er det børnene, som bliver gidsler og i sidste ende ofre," påpeger Martin Hvid og fortæller, at han har hørt flere forældre, at deres børn er utrygge og angste for, hvad der nu venter dem, når deres bedste lærer er stoppet.

Han vedgår, at Lotte Ostenfeld har gjort noget for individet ved at tilbyde dem samtaler med hende og psykologhjælp, men hun har intet gjort for kollektivet, og resultatet er, at 15 medarbejdere er stoppet," konstaterer han.

"Hvis man i en familie har alvorlige problemer, så snakker man ikke kun alene med hvert medlem, så snakker vi sammen i familien for at komme ind til kernen af det," mener Martin Hvid.

Jeg tror, det havde været anderledes, hvis vi havde fået nogle svar. Men det blev lukket ned

I stedet udviklede det sig mere og mere til en skyttegravskrig mellem lærergrupperne og en dårlig arbejdskultur, hvor kollegaer, der har være i teams og på lejrture sammen ikke længere hilser og har øjenkontakt.

"Jeg tror, det havde været anderledes, hvis vi havde fået nogle svar. Men det blev lukket ned," fastslår Martin Hvid og understreger videre, at det her ikke handler om, at lærerne har sagt op i protest mod Leiholms stop. Havde det været det, så havde de ikke ventet så lang tid med at gøre det, mener han.

Naturligt ved chefskifte

RpRs nye skoleleder Lotte Ostenfeld slår med det samme fast, at der ved hendes officielle tiltræden, ikke er ændret på skolens ledelsesstil. Og hun fastholder, at de grundlæggende værdier på RpR er de samme.

"Det har da ikke været sjovt, men i forbindelse med et lederskifte ser jeg det som naturligt, at der vil være nogle, der hellere vil noget andet og føler, at tingene er forandret og derfor ikke længere ser sig som en del af det," udtaler Lotte Ostenfeld.

Hun ærgrer sig naturligvis over, at dygtige lærere har valgt at sige farvel, men det er hendes vurdering, at det kun handler om en lille gruppe utilfredse lærere. Men erkender hun; en situation der har skabt en opdeling i lærerkollegiet.

"Der er en kæmpe stor gruppe af lærere, jeg føler, er tilfredse. Mange kommer til mig og siger, at de rigtig gerne vil være her, at de føler, at der er ved at komme ro på skolen igen, en god energi og at stemningen er vendt. De glæder sig til at pynte op til jul og hygge sig i december," oplyser Lotte Ostenfeld overfor Ugebladet.

Jeg mener, at jeg har løftet alt, hvad jeg kunne i forhold til at hjælpe dem, der har ønsket at komme herfra

Hun forstår godt, at en gruppe lærere har følt det uforløst efter René Leiholm stoppede - og de ikke har følt sig set og hørt, men hun forsikrer, at hun har forsøgt at hjælpe. Både ved at tilbyde samtaler, psykologtimer eller med mulighed for at holde fri.

"Jeg mener, at jeg har løftet alt, hvad jeg kunne i forhold til at hjælpe dem, der har ønsket at komme herfra. Og med respekt. Jeg kan godt se mig selv i spejlet hver morgen og sige, at det har jeg. Men jeg er da ked af, hvis der er nogle, der mener, at jeg ikke har løftet opgaven helt," fastslår den nye RpR-leder.

Hun afviser at ville kontrollere lærernes beskeder til forældrene efter deres opsigelse, men siger, at i sådanne tilfælde er det vigtigt for en skole, hvornår der bliver kommunikeret hvad - og af hvem.

"Det er både for at varetage lærernes interesser og for at skabe tryghed og trivsel for børnene, som er det vigtigste for en skole," understreger Lotte Ostenfeld.

Jeg vil rigtig gerne en åben dialog, og jeg er også altid klar til en snak med de forældre, der føler sig utrygge. Her er kommunikation den allerbedste vej

Hun medgiver dog, at der har været for mange vikarer i en periode, men at RpR har været heldige at få ansat nogle nye lærere. Hun mener også, at både lærerrådsformand og tillidsrepræsentant undervejs har rakt hånden frem mod lærergruppen.

"Jeg vil rigtig gerne en åben dialog, og jeg er også altid klar til en snak med de forældre, der føler sig utrygge. Her er kommunikation den allerbedste vej," slutter hun.

Internt anliggende

Ugebladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Steenstrup, bestyrelsesformand på Rungsted private Realskole, men han ønsker ikke at kommentere oplysningerne og har som eneste kommentar, at "det er et internt anliggende for skolen".

Skole-fakta

    Rungsted private Realskole har 640 elever, herunder en SFO for 221 elever.

    Der er 31 klasser, fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse, og en klassekvotient på 22 elever.

    Det koster 2.025 kr. i skolepenge pr. mdr. pr. elev.

    Skolen har i alt 81 ansatte, heraf 57 lærere og 15 pædagoger.

Publiceret 27 November 2018 05:30