Borgerne er generelt tilfredse med Hørsholm Kommunes ældrepleje, viser en undersøgelse.

Borgerne er generelt tilfredse med Hørsholm Kommunes ældrepleje, viser en undersøgelse.

Byens ældrepleje:

Fin - men med hår i suppen og nullermænd

Generelt er Hørsholms ældre tilfredse med ældreplejen - kun mad og rengøring trækker mundvigene nedad

Af
Fred Jacobsen

Da Thorkild Gruelund (K), formand for Social- og seniorudvalget, forleden indledte et borgermøde om kommunens ældrepolitik i en tætpakket Trommen, var det med at bede de 350 fremmødte om at udbringe et højt og trefoldigt hurra for de ansatte i kommunens plejesektor.

For de gør efter Gruelunds opfattelse et godt stykke arbejde. Og det er også noget, der afspejler i sig i den tilfredshedsundersøgelse, kommunen har ladet foretage i ældreplejen, det vil sige i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Resultatet viser overordnet tilfredshed med pæne karakterer til sygeplejen, den personlige pleje og en respektfuld omgangsform. Mindre tilfredshed er der ifølge en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune med rengøring og mad. Det er den politisk ansvarlige så også tilfreds med.

"Især glæder det mig, at borgerne oplever en respektfuld omgangstone i samspillet med plejepersonalet," hedder det i en udtalelse fra Thorkild Gruelund i pressemeddelelsen.

FAKTA

Undersøgelsen hedder 'Brugertilfredshedsundersøgelse 2018' af Rambøll Management Consulting i august og september 2018.

  932 blev inviteret til at deltage i hjemmeplejen, 628 har svaret. Det er en svarprocent på 73.

  Henholdsvis 27 og 47 procent er meget tilfredse eller tilfredse

  18 procent er hverken det ene eller det andet

  6 procent er utilfredse, 2 procent meget utilfredse.

  225 blev inviteret til at svare på plejecentrene, 76 svarede. Det er en svarprocent på 34.

  Henholdsvis 26 og 58 procent er meget tilfredse eller tilfredse

  7 procent er hverken det ene eller det andet

  6 procent er utilfredse og 3 procent meget utilfredse.

Læs hele undersøgelsen her.

Publiceret 29 November 2018 08:00

SENESTE TV