Rådhuset i Hørsholm er for stort og for dyrt i drift, mener flertallet i byrådet. Arkivfoto

Administrationen på rådhuset i Hørsholm skal slankes. Det betgyder blandt andet afskedigelser. Arkivfoto

Mandag er prikkedag på rådhuset:

Ni stillinger nedlægges

Hørsholms administration skal slankes med effektiviseringer, vilkårsændringer og fyringer

Af
Fred Jacobsen

Syv medarbejdere på rådhuset i Hørsholm kan se frem til enten at miste deres job eller få ændret deres vilkår. Der skal effektiviseres i kommunen, og det sker på mandag, når de berørte medarbejdere får besked.

Ifølge kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon vil fire medarbejdere på mandag få at vide, at kommunen har i sinde at afskedige dem. Yderligere tre medarbejdere vil få besked om, at deres ansættelsesvilkår vil blive ændret væsentligt.

I alt bliver der i forbindelse med effektiviseringsplanen nedlagt stillinger, der svarer til ni fuldtidsmedarbejdere. Stillingsnedlæggelserne rammer bredt på hele rådhuset, mens afskedigelserne og vilkårsændringerne er koncentreret om fire af rådhusets centre.

Man kan kalde det rettidig omhu

Det hele er led i en plan, der skal skaffe effektiviseringer for i alt 5,7 millioner kroner i det kommende år, som stiger til 8,5 millioner kroner årligt fra 2020 og frem. Det er mere end budgetkravet på fire millioner kroner, der blev aftalt i det seneste budgetforlig. Det er der ifølge Pernille Halberg Salamon en forklaring på:

"Der har i tidligere år i budgettet været krav om administrative effektiviseringer, som vi af forskellige årsager ikke er nået i mål med. Dem tager vi så nu. Man kan kalde det rettidig omhu," siger kommunaldirektøren til Ugebladet.

"Det er en trist situation, når vi af økonomiske årsager er nødsaget til at sige farvel til gode medarbejdere. Det har været en vanskelig, men nødvendig prioritering, vi har foretaget," forklarer hun.

FAKTA

  Der er 213 fuldtidsstillinger på rådhuset

  Kommunens årlige administrative udgifter er på 145 millioner kroner

Her er spareplanen:

  Specialisering af bogføringsopgaven i rådhus og Center for Sundhed og Omsorg

  Samling af administrative funktioner i Center for Kultur og Fritid

  Effektivisering af administrative opgaver på skoleområdet decentralt

  Digitalisering

  Kompensation ved langtidssygefravær (administrative medarbejdere og ledere)

  Udvide Kontaktcenterets opgaveportefølje

  Tjenestekørsel – lav takst erstatter høj takst

  Reduktion af personalerelaterede udgifter med 20 pct.

  Reduktion i diverse personalegoder

  Stillingsnedlæggelser på rådhuset

Publiceret 30 November 2018 15:00